Zinātnes diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Post date: Apr 5, 2016 7:36:55 AM

Pavasara sākums mūsu skolas audzēkņiem bija zinātnes un aktivitāšu pilna. Pie mums viesojās studenti no Vidzemes Augstskolas un pierādīja, ka vides aizsardzība mēdz būt ne tikai noderīga, bet arī ļoti aizraujoša!

Skolēni tika sadalīti trijās grupās, kurās tiem bija jādarbojās visas dienas garumā. Manai grupai pirmā nodarbība notika skolas aktu zālē, kur mēs spēlējām spēli par pasaules reģionu aizsardzību no dažādiem vides draudiem. Mums bija jāiejūtas reģionu valdības pārstāvju ādā un jāmēģina novērst dabas un cilvēku radītos postījumus, pasargājot mūsu reģionu iedzīvotājus un ieguldot naudu pēc iespējas prātīgāk.

Otrā nodarbība bija saistīta ar augsnes sastāva pētīšanu un augu nozīmi cilvēka dzīvē.

Šī diena bija patiešām lietderīgi pavadīta un lika aizdomāties par to, ka esam pilnīgā mijiedarbībā ar vidi, kurā dzīvojam.

Domāsim zaļāk! Mīlēsim dabu!

Gunta Maijere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klase