Zināt, atziņa, zināšanas, izzināt, zinātne…

Post date: May 7, 2014 4:02:52 PM

„Zinātne – tā ir domāšana 24 stundas diennaktī,” tā, atklājot Latvijas skolēnu 38. zinātniski pētniecisko darbu konferenci Rīgā (šī gada 26.-27.aprīlī), teica Izglītības ministre Ina Druviete. Vēlot veiksmi un panākumus, ministre aicināja jaunos pētniekus droši un pārliecinoši izklāstīt par paveikto darbu.

Ar savu redzējumu par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu ietekmi un turpmāko studiju izvēli un karjeru dalījās jaunais zinātnieks kvantu fizikā Vjačeslavs Kaščejevs, kurš nupat saņēmis I. Ziedoņa balvu „Laiks Ziedonim” zinātnē. Viņš uzsvēra, ka zinātnē nav viegli atklāt kaut ko jaunu, nevienam nezināmu, bet, kad tas izdodas, tas ir labākais motivācijas veids, lai turpinātu mācīties. Kas ir izbaudījis atklāšanas garšu, tas pats darbojas un turpina pētniecības darbu, pats meklē un studē, pasniedzēji ir tikai kā konsultanti. Jaunais zinātnieks arī norādīja, cik svarīga loma ir komunikācijai, lai atklājumi būtu zināmi arī citiem. Tā, piemēram, 1914. gada novembrī Berlīnes zinātņu akadēmijā Einšteins bija pieteicis savas teorijas izklāstu, bet uzstāšanās laikā atklāja kļūdu, tāpat notiek arī 2. un 3. reizē, tikai 4. reizē viņam izdevies izklāstīt teoriju precīzi. Ar šo piemēru V. Kaščejevs uzsvēra, ka svarīgi sakārtot domas un prast loģiski, precīzi izklāstīt citiem, kā arī, pēc viņa domām, konference ir unikāla ar to, ka notiek komunikācija starp skolēniem un pasniedzējiem un ir iespējams savstarpēji bagātināties un mācīties vienam no otra.

Jānis Zaharāns, kurš skolas gados ir aizstāvējis darbu par globālo kardiovaskulāras sistēmas monitoringa iekārtu un starptautiskajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva 3. vietu, novēlēja visiem darīt un gribēt darīt dažādas lietas un kādu dienu nonākt līdz atklājumam. LU prorektors I. Muižnieks atgādināja, ka jaunie pētnieki paši var atvērt LU smagās ārdurvis, nevis gaidīt, kamēr kāds cits tās atver.

Un tā ar pozitīvām emocijām un pārliecību par sevi Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni Viktors Urkauskis ( darbs tieslietās, darba vadītāja Liene Andžāne; iegūts 3.pakāpes diploms), Diāna Pojuta ( darbs filozofijā, darba vadītāja Viktorija Naļivaiko; iegūts 3.pakāpes diploms), Samanta Lisecka ( darbs politoloģijā, darba vadītāja Viktorija Naļivaiko; iegūts 3.pakāpes diploms), Emīls Puzo un Jānis Makņa ( darbi inženierzinātnēs, darbu vadītāja Liene Andžāne), Marija Podjava un Pāvels Podjava ( darbs matemātikā, darba vadītāja Anna Juškeviča) un Laura Lene ( darbs vides zinātnēs, darba vadītāja Līvija Malahovska) katrs devās uz noteikto sekciju aizstāvēt zinātniski pētnieciskos darbus.

Ģimnāzistu vērtējumā katrā sekcijā bija ļoti labi darbi, līdz ar to spēcīga konkurence un cīņa par iespējām ar darbu nopelnīt papildus punktus, lai iestātos atbilstošajā studiju programmā. Samanta un Marija par darba aizstāvēšanu teica, ka sajūta ir bijusi kā studentiem, kam jāprot atbildēt uz pasniedzēju jautājumiem. Par rezultātiem un arī par uzstāšanos - gandarījums un motivācija izvirzīt dzīvē arvien augstākus mērķus. Viktors bija gandarīts, ka viņam bija iespēja izmantot debatēs iegūtās prasmes un arī to, ko ieguvis, lasot filozofiska satura grāmatas, urķējoties dažādos juridiskos faktos, meklējot tiem apstiprinājumu vai noliegumu. Pats pārliecinājies un citiem novēl būt kompetentiem tajā jomā, kurā darbs rakstīts, kā arī tajā, kas darbā tiek minēts. Piemēram, tieslietās ir jāpārzina filozofija, jurisprudences vēsture, Krimināllikums, lai veiksmīgi atbildētu uz praktizējošo juristu jautājumiem. Laura uzsvēra, ka piedalīšanās šādā konferencē sniedza milzīgu pieredzi un pārliecību sevī. Nākamajiem zinātniski pētniecisko darbu rakstītajiem Laura novēl būt inovatīviem un pacietīgiem, jo tieši mazumiņš ir visa lielā sākums.

Ar cerību, ka šī gada zinātnisko darbu autoriem iegūtā pieredze, zināšanas, iespēja komunicēt ar pasniedzējiem un skolēniem no visām Latvijas skolām radīs vēlmi aizvien apgūt ko jaunu, atklāt un pētīt, kļūstot par augsta līmeņa profesionāļiem visdažādākajās jomās, arī skolā – Krāslavas Valsts ģimnāzijā - turpināsim zinātniski pētniecisko darbību, jau šobrīd informējot 11. klašu skolēnus par jaunām, radošām, oriģinālām idejām un tēmām.

Anna Juškeviča,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību jautājumos