"Skolas vēsture turpinās tās karoga krāsās"

Post date: Feb 11, 2010 11:13:57 AM

12. februārī notika pasākums, veltīts Skolas karoga svētkiem.

Piedalījās 7.,10., 12. klases. Skolas muzeja pārstāvji stāstīja par skolas simboliku, 11. klašu ansamblis izpildīja skolas himnu. Muzeja vadītāja Janīna Gekiša izstāstīja skolas karoga vēsturi un skolas simbolikas rašanās vēsturi un atgādināja, ka karogs nav tikai dekoratīvs rekvizīts, bet kalpo absolventu vienotībai un nodrošina skolas godu un tās labo slavu.