Vecāku diena

Post date: Nov 30, 2012 7:32:13 AM

Būsiet mīļi gaidīti Krāslavas Valsts ģimnāzijas vecāku dienā, kas notiks 2012.gada 6.decembrī.

Vecāku dienas kārtība:

Plkst.17.30 - skolas vecāku sapulce aktu zālē

Plkst. 18.00 - klases vecāku sapulce

Plkst. 18.30 - skolas padome

No plkst.18.30 - individuālas tikšanās ar priekšmetu skolotājiem,