Valsts ģimnāzijām Latvijā -20

Post date: Nov 7, 2016 6:18:52 AM

27.oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas delegācija piedalījās konferencē „21.gadsimta izaicinājumi Valsts ģimnāzijām”. Konference notika Valmierā un bija veltīta Valsts ģimnāziju pastāvēšanas 20.gadadienai. Krāslavas Valsts ģimnāzija šo godpilno statusu ieguva 2008.gadā. Konferencē ģimnāziju pārstāvjus sveica Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Un neskatoties uz to, ka tieši ģimnāziju skolotāji izrādījās lielākie zaudētāji algu reformas rezultātā, ministrs akcentēja Valsts ģimnāziju lomu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un atbildēja uz daudziem konferences dalībnieku jautājumiem.

Ar interesi klātesošie noklausījās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša priekšlasījumu par „Zinātnes lomu Cilvēka skaistuma ideāla radīšanā mākslā”.

Diskusijas izraisīja arī akadēmiķes, profesores Maijas Kūles lekcija „Eiropas Savienības aicinājums veidot domājošu sabiedrība un izglītības vērtība mūsdienās”

Ģimnāziju pārstāvji darba grupās sprieda par jauna gadsimta izaicinājumiem un konkurentspējīgas, domājošas, uz inovācijām orientētas jaunas paaudzes izglītošanu.

Konferences dalībniekus sveica Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Si bemol”.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Viktorija Naļivaiko.