"Valodas Austrumlatvijā"

Post date: Mar 25, 2010 7:53:38 AM

No Krāslavas novada Domes esam saņēmuši vērtīgu dāvinājumu - grāmatu "Valodas Austrumlatvijā: Pētījuma dati un rezultāti". Tas šobrīd ir uzskatāms par kvalitatīvi iespaidīgāko pētījumu par valodu lietojumu īpatnībām Latgalē. Monogrāfijā ir atspoguļoti starptautiskas zinātnieku grupas (Latvijas, Igaunijas, Itālijas) četru gadu darba rezultāti. Viens no rosinātājfaktoriem šāda pētījuma veikšanai bija vēlme salīdzināt sociolingvistisko vidi dažādos Eiropas ģeogrāfiskajos apgabalos, datu ieguvei izmantojot vienotu pieeju un metodes.

Pētījuma laikā aptaujāti 9076 respondenti (arī Krāslavas novada iedzīvotāji, t. sk. daži mūsu skolas skolotāji), kas ir 3% no kopējā Latgales iedzīvotāju skaita.

Aptaujas dati rāda, ka

1) Latgalē ir dabiski izveidojusies trilingvāla vide, kur iedzīvotāji gandrīz vienlīdz labi zina un lieto kā latviešu (96,6%), tā krievu (98,3%) un arī latgaliešu (69,5%) valodu,

2) 77% no aptaujātajiem ir izteikuši savu nostāju par latgaliešu valodas lomas aktivizēšanu skolā. Tās pasniegšana reģionā jānodrošina vismaz izvēles priekšmeta līmenī. bet katrā Latgales skolā jābūt skolotājam, kas ir kompetents mācīt latgaliešu valodu, kultūras vēsturi un literatūru,

3) Latgales iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu tautības, vēlas sevi dēvēt par latgaliešiem, tādēļ mīts par Latgales slāviskumu neatbilst patiesībai

Grāmata izraisīs pārdomas, prognozējot un ietekmējot Latgales izglītības, kultūras un valodas politikas attīstību.

Cerams, ka grāmata rosinās daudzus radošus cilvēkus, galvenokārt jauno paaudzi, veikt līdzīgus pētījumus, un darīt to ar degsmi, nebaidoties no grūtībām.

Visi interesenti ar grāmatu var iepazīties ģimnāzijas bibliotēkā.