Vai mēs to spēsim?

Post date: Mar 7, 2013 1:06:11 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies projektā The fairytale of European G(old)en future. Šajā projektā piedalās 10 valstis. Seši mūsu skolas skolēni projekta ietvaros apmeklēja Turciju un Rumāniju, savukārt aprīlī vēl 2 skolēni uz Slovēniju. Iesaistīties projektā tiek piedāvāts tiem skolēniem, kuri ir aktīvi un izrāda savu iniciatīvu.

Šī gada vasarā, no 8. līdz 14. Jūlijam, Krāslavā ieradīsies apmēram 80 cilvēku delegācija no Portugāles, Turcijas, Itālijas, Bulgārijas, Polijas, Slovēnijas, Lietuvas, Grieķijas, Rumānijas. Mūsu pilsētā nav plašu iespēju izmitināt cilvēkus viesnīcās, tāpēc būtu labi, ja skolēni, kuriem ir iespēja izmitināt vismaz vienu cilvēku uz vienu nedēļu, pieteiktos pie kāda no skolotājiem : Ļubovas Makarevičas, Ingas Skerškānes, Sandras Nemeņonokas, Ilgas Stikutes, Ivetas Balules, Intas Gribules. Tie, kas pie sevis kādu izmitinās, varēs arī piedalīties visās aktivitātītēs kopā ar viesiem.

Mūsu skolai ir nepieciešams atbalsts, mums ir jāparāda sevi viesiem no labākās puses, kā arī jāsagaida tie, kā pienākas. Būsim viesmīlīgi!