Vācu valodas diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: Nov 27, 2017 6:10:27 AM

Vācu valoda ir viena no vadošajām valodām Eiropā daudzās jomās – ekonomikā, tehnoloģijās, politikā, kultūrā utt.

Gētes institūts, kas ir vācu valodas un kultūras nesējs pasaulē, šoruden izsludināja Latvijas skolās Vācu valodas dienas. Mūsu skolas skolēni, kuri apgūst vācu valodu, atbalstīja šo ideju, pievēršoties vācu dzejai.

19.oktobrī Vācu valodas dienā mēs klausījāmies, lasījām un paši rakstījām dzejoļus vācu valodā. Daudziem skolēniem Gētes, Hesses, Brehta, Rilkes, Šillera, Heines vārds nebija svešs, jo viņu darbi ir tulkoti arī latviešu valodā. Gētes institūts iepriecināja Vācu valodas dienas pasākumu dalībniekus ar dāvanām no Vācijas, kas vēl vairāk motivēja skolēnus čakli darboties.

Ieskatam piedāvājam mūsu skolas skolēnu radošos mēģinājumus dzejas sacerēšanā vācu valodā. Dzejoļus var lasīt šeit.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

vācu valodas skolotāja Romualda Veštere

Paula Nartiša izveidota dzejoļu lappuse.