Tiek realizēts projekts „Dienvidlatgales Vecāku forums”

Post date: Mar 2, 2015 1:19:57 PM

Latgales NVO projektu programmas Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā 44 projektu konkurencē viens no 9 apstiprinātajiem ir biedrības "Daugavpils boxing club "Lokomativ Pro"" projekts "Dienvidlatgales vecāku forums". Projekta sadarbības partneri Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Krāslavas Valsts ģimnāzija un Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs.

Projekta ietvaros notiks vairākas sabiedrībai aktuālas aktivitātes. Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Krāslavas novadu 5.-9.klašu skolēniem būs iespēja piedalītieszīmējumu konkursā "Mana ģimene". Daugavpils 17. vidusskolas jaunieši veidos videofilmu par bērniem un vecākiem. Lai apmācītu potenciālos foruma dalībniekus kā efektīvi, inovatīvi un netradicionāli atrast pieeju problēmas risināšanai, Krāslavā un Daugavpils novadā tiks organizēti izglītojoši semināri.

2015.gada 18. aprīlī M.Rotko centrā norisināsies Dienvidlatgales Vecāku forums, kas pulcēs ap 100 aktīvākos reģiona vecākus, lai meklētu risinājumus līdzdarbošanās problēmai.

Projekts tiek finansēts no LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros. Finansējuma Līgums Nr. 03/KM.

Papildu informācija:

Ilze Onzule

projekta "Dienvidlatgales vecāku forums" vadītāja

E-pasts: ilze.onzule@inbox.lv

T. 29252443