Teātra darbnīca Krāslavas Valsts ģimnāzija „Tikai improvizācija”

Post date: Sep 5, 2014 9:37:59 AM

(parole: es tev, tu man, viens otram…”)

2014. gada 12. septembris

Mērķis:

 • popularizēt teātra mākslu kā saturīgu un vērtīgu, radošo potenciālu atklājošu ārpusstundu nodarbību skolēniem;
 • veicināt pieredzes apmaiņu un draudzību starp teātra mākslas kolektīviem.

Organizatori: KVĢ teātrasporta pulciņš „Vārna” un vadītāja Daina Andžāne.

Dalībnieki:

 • novada teātra pulciņu dalībnieki, teātra interesenti (1. – 12. klase; grupā 10 – 12 cilvēki);
 • dalībniekiem ieteicams ģērbties vai pārģērbties drēbēs un apavos, ar ko var ērti kustēties, sēdēt, gulēt uz grīdas;
 • pieteikumu sūtīt līdz šī gada 9. septembrim uz adresi: dainulite@inbox.lv , tālrunis uzziņām: 26173083.

Norise:

 • 9:30 – 10:00 ierašanās KVĢ – Raiņa ielā 25 – Krāslava
 • 10:00 – 10:20 iepazīšanās, teātra kolektīvu prezentācijas līdz 3 min. (Kas mēs esam? Ko sagaidām no teātra darbnīcas?)
 • 10:30 – 12:30 improvizācijas uzdevumi (etīdes, vingrinājumi, tehnikas)
 • 12:30 – 13:00 pusdienas
 • 13:20 – 14:20 uzvedumu prezentācijas
 • 14:30 došanās uz 18. Novembra laukumu rādīt paveikto
 • 15:00 skolēnu improvizācijas teātra uzvedumi
 • 16:00 atgriešanās KVĢ
 • 16:10 paveiktā darba izvērtēšana
 • 16:30 launags
 • 17:00 – 19:00 radošas aktivitātes, diskotēka
 • 19:00 – mājupceļš.