Sveicam jubilāri!

Post date: Apr 21, 2010 6:26:44 AM

24. aprīlī mūsu skolas muzeja vadītājai Janīnai Gekišai apritēs 80 gadi, no kuriem 57 viņa ir nostrādājusi izglītības laukā. Amatu un pienākumu saraksts ir bijis ļoti garš – pionieru vadītāja, klases audzinātāja, krievu valodas un literatūras skolotāja, novadpētniecības pulciņa un skolas muzeja vadītāja, grāmatu autore, skolas vēstures glabātāja, skolas absolventa G.Kociņa fonda koordinatore...

Uztur sakarus ar skolas absolventiem un bijušajiem skolotājiem, ir organizējusi 4 skolas jubilejas pasākumus. Nupat kopā ar novadpētniekiem pabeigusi darbu pie kārtējā projekta – „Mantojums. Mana skola dziesmu svētku zīmē”, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Visus uzticētos pienākumus veikusi godīgi, ar lielu atbildības sajūtu. Skolotājas Janīnas Gekišas darbs ir novērtēts ar neskaitāmiem diplomiem, pateicības un atzinības rakstiem, bet vissvarīgākais viņas darba novērtējums ir Latvijas valdības apbalvojums – 5. pakāpes Atzinības krusts, kuru pagājušā gada maijā viņai pasniedza Latvijas prezidents Valdis Zatlers. Janīna Gekiša ir vienkārši labs, atsaucīgs, saprotošs un sirsnīgs cilvēks, nemiera gariņš skolā. Arī savā cienījamā vecumā viņa nesēž siltā istabā, bet aktīvi iesaistās skolas un sabiedrības dzīves norisēs. Skolotājas pašreizējo noskaņojumu vislabāk izsaka viņas iecienītās dzejnieces K.Apškrūmas dzejas rindas: Kaut vecums ir nepielūdzams Un daudz manu galotņu lauž, Bet dzīvesprieks viņam spītē Un dienas cerībās auž. Vēl negribu puteklis niecīgs

Uz plaukstas liktenim būt,

Vēl lidošu augstu, līdz kļūšu

Par dzirksti, kas mūžībā zūd

Sveicam Jubilejā! Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi...