Stundu izmaiņas

Izmaiņas stundu sarakstā 18. septembrim.

7.a 5. st. latviešu valoda.

8. a tikai pirmās 3 stundas.

11.b 7. st. latviešu valoda.

11.c 6.,7. st. fizika.

11.d 6. st. matemātika.

Plkst. 11:00 – 12:00 grāmatu dienu ietvaros lekcija

10. – 11. klašu skolēniem skolas aktu zālē.

Pēc 7. stundas pirmais kora mēģinājums mūzikas kabinetā.