Starpnovadu pedagogu seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: May 3, 2016 5:07:59 AM

19. aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika rīkots strapnovadu pedagogu metodiskais seminārs „Mācību stundas sākums un skolēnu mācīšanās motivācija”. Semināra mērķis bija, tiekoties ar kolēģiem no citām skolām un novadiem, dalīties pieredzē, gūt idejas savam turpmākajam darbam un rast risinājumu problēmjautājumiem. Seminārā piedalījās pedagogi no Aglonas vidusskolas, Ilūkstes vidusskolas, Izvaltas pamatskolas, kā arī Krāslavas pilsētas skolu pārstāvji, kopumā 25 skolotāji.

Ar muzikālu sveicienu semināru atklāja KVĢ vokālais ansamblis „Krāslaviņa”, kam sekoja ģimnāzijas direktora J. Tukāna uzruna. Visus klātesošos ieradās sveikt arī Krāslavas novada domes izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece S. Petroviča, novēlot gūt jaunas atziņas un noderīgus padomus savai profesionālajai izaugsmei.

Semināra pirmajā daļā skolotājiem tika piedāvāts apmeklēt atklātās stundas, kuras vadīja ģimnāzijas skolotāji: L. Andžāne (matemātika 7. klasē), H.Misjuns (ķīmija 10. klasē), L. Malahovska (bioloģija 8. klasē), D. Skudra (krievu valoda 10. klasē). Kā atzina semināra dalībnieki, īpaši noderīgi bija tas, ka šoreiz tikās un kopā darbojās dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Tas katru spēja iedvesmot un dot kolēģiem savu „ideju bagāžu”.

Turpinājumā skolotāji noklausījās lekciju „Integrētā pieeja valodas, literatūras un sociokultūras prasmju apguvē”, ko lasīja radoša, gudra un interesanta sieviete, Daugavpils Universitātes lektore, Dr. philol., prof. Maija Burima. Savukārt semināra trešajā daļā notika skolotāju darbs grupās un pieredzes apmaiņa par šādām tēmām: „IT izmantošana valodas apguvē” (vad. Ļ. Makareviča), „Skolēns – konsultants mācību stundā” (vad. A. Juškeviča), „Stundas sākums skolēna izziņas procesa motivēšanai” (vad. I. Stikute), „Domāšanas vingrinājumi darbā ar tekstu” (vad. V. Nalivaiko). Lūk, dažas no skolotāju atsauksmēm: „Visos semināra etapos bija gūstamas jaunas idejas un iedvesma pilnveidot savu darbu. Vērtīgas atziņas guvu gan atklātajā stundā, gan lekcijā, gan grupu darbā. Jūsu skolā strādā harizmātiski un talantīgi skolotāji. Paldies, ka dalāties!” „Man ļoti patika, ka pasākumā nebija lielu masu, līdz ar to gaisotne bija mājīga un ļoti labvēlīga. Nenoliedzams semināra pluss bija atklātās stundas, jo tagad reti kura skola tās rāda. Milzīgs paldies organizatoriem! Rīkojiet tādus seminārus, aiciniet, mēs (Aglona) atbrauksim!”

Savā vārdā saku lielu paldies visai KVĢ skolotāju radošajai komandai par palīdzību semināra organizēšanā. Uz tikšanos nākamgad!

Ingrīda Grišāne

KVĢ metodiskā darba vadītāja