Sporta diena 2015

Post date: Mar 20, 2015 2:09:04 PM

„Pievērsiet uzmanību savai miesai, ja vēlaties,

lai prāts strādātu pareizi.”

(Dekarts)

Šī gada 13.martā Krāslavas Valsts ģimnāzijas aktu zalē bija pulcējušies visi mūsus skolas skolēni un skolotāji, kā arī Izvaltas pamatskolas un Sauleskalna pamatskolas komandu dalībnieki, sportiski tērpušies un sportiskā noskaņojumā, jo šodien ģimnāzija līdzinājās vienai lielai soprta zālei – pirmā stāva foajē izvietoti trīs nousa galdi, sporta zālē viss sagatavots florbolam, mūzikas kabinets pārkārtots šautriņu mešanas sacensībām, otrajā stāvā – trīs galdi tenisa sacensībām, pa visu garo gaiteni izstiepta virve klašu spēka un saliedētības pārbaudījumam, trešajā stāvā – šķēršļu joslas etapi un telpa, ierīkota dambretes sacensībām. Bet ārā – šaušana mērķī ar pneimatiskajām šautenēm.

Sportiski svinīgā pasākuma atklāšana sākās ar Sporta dienas karoga ienešanu. Šogad šo godpilno uzdevumu veica 2013.gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes sestās vietas ieguvēja un Latvijas junioru čempionāta zelta godalgas ieguvēja vesera mešanā Dace Marhileviča (12.b klase) un Eiropas Jaunatnes ziemas festivāla dalībnieks distanču slēpošanā un Latvijas čemionāta godalgoto vietu ieguvējs Ojārs Vanags (11.d klase). Pēc īsas un konkrētas direktora vietnieces mācību jautājumos Annas Jukevičas apsveikuma runas Emīlija Vagale (7.a klase) pārsteidza visus ar savu akrobātiski plastisko deju, viņas uzstāšanās laikā zālē valdīja pārsteiguma klusums, bet, uzstāšanai beidzoties, telpa pildījās ar skaļiem aplausiem un ovāciju saucieniem. 12.klašu jaunietes visiem klātesošajiem novadīja enerģisku iesildīšanās rīta rosmi, bet sporta skolotāja Natālija Raudive „iesildīja” visu klātesošo prātus, uzdodot asprātīgus jautājumus par sporta dzīvi mūsus skolā, un visiem novēlēja izdošanos un veiksmi, veicot uzdevumus. Jāpiebilst, ka aktu zāle drīz vien pārtapa par badmentona spēles laukumu.

Pirmais pārbaudījums bija tests, kur skolēni pierādīja, cik daudz viņi seko līdzi sporta notikumiem valstī, pasaulē, cik labi zina sporta vēsturi, Olimpisko spēļu aizsākšanos, vai zina vairāku sporta veidu nianses, īpatnības, iezīmes. Izpildot pirmo tūri, skolas gaiteņos vajadzēja sameklēt skolotāju, kam bija otrās tūres jautājumi, pateikt kodu, kas tika veidots no pareizajām atbildēm un saņemt otrās tūres jautājumus... Tas pats notika arī ar trešās tūres jautājumiem. Tad sākās darbošanās dažādās sporta aktivitātēs. Visā skolā skanēja: „ Sarauj!’, „Ātrāk!”, „ Velc!”, „Turies!” un tml. Skolēni, kad bija izpildījuši savas aktivitātes, skrēja atbalstīt un uzmundrināt savējos. Bet „savējie” bija visi! Bet vislielākās ovācijas bija, kad virves vilkšanā sacentās vecāko klašu skolēnu komandas un apvienotā skolotāju un vecāku komanda...

Azarts, prieks, jautrība, sacensības gars skolā sita augstu vilni!

Un dienas beigās – apbalvošana. Uzvarētāju bija daudz, daudz bija arī sporta veidu – gan komandu sacensībās, gan klašu, gan individuālās. Godam cīnījās mūsu ciemiņi – Izvaltas pamatskolas komanda (pamatskolas grupā) virves vilkšanā un stafetēs ieguva pirmo vietu, novusā zēniem Vladislavs Vasiļjevs ieguva 1.vietu, arī florbolā izvaltieši pieveica visus pārējos pamatskolniekus. Sauleskalna skolēni (5.un 6.klašu pārstāvji) veiksmīgāki bija individuālajos sporta veidos (pamatskolas grupā) – Laurai Mežiņai 3.vieta badmintonā meitenēm, badmintonā zēniem Ričardam Kokinam 2.vieta un Danielam Vagalim 3.vieta, bet Armands Vagalis 3.vietu ieguva dambretes sacensībās!

Mīļs paldies jums, novada skolas, kas atsaucāties mūsu aicinājumam piedalīties kopīgā draudzības pasākumā! Paldies jums, vecāki, kas atnācāt un atbalstījāt mūs un savus bērnus, kopīgi sportojot! Paldies visi skolotāji, kas, apvienojot savu izdomu, radošumu un vēlēšanos darboties, izveidoja un novadīja šo pasākumu!

Lai neizsīkst vēlme aktīvi darboties, jo – veselā miesā, vesels gars!

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece audzināšanas jautājumos.