Skolēnu saraksti 7. un 10.klasēs

Post date: Aug 31, 2016 7:49:01 AM

7.a

Klases audzinātāja: Daina Andžāne

22.kabinets

10.b

Klases audzinātāja: Romualda Veštere

29.kabinets

10.c

Klases audzinātāja: Aija Jakovele

21.kabinets

10.d

Klases audzinātāja: Ludmila Koževņikova

16.kabinets