Skolēnu radošo darbu „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” konkurss

Post date: Mar 2, 2015 1:23:04 PM

„Nav nozīmes, cik jums gadu.

Ja jūs spējat saglabāt vēlmi būt radošs,

bērns jūsos ir dzīvs.”

(Dž. Kasavetess)

Ir agrs 20. februāra rīts, trīs Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni – Emīls Stivriņš, Rihards Misjuns (9. kl.), Reinis Maļuhins (12. c kl.) – un skolotāja ir ceļā uz pasākumu, ko rīko Latviešu valodas aģentūra Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Pasākumā tiek aicināti piedalīties skolēnu radošo darbu „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” konkursa laureāti, viņu skolotāji, radi un citi atbalstītāji.

Ceļš uz Rīgu nav tuvs, tāpēc pietiek laika nodoties dažādām pārdomām… Viss sākās 2014. gada rudenī, kad uz skolu tika atsūtīts Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursa „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” nolikums un kad saviem skolēniem piedāvāju piedalīties tajā. Man noteikti piekritīs visi skolotāji (īpaši valodnieki un literāti), ka pierunāt skolēnus veikt ko papildus mācībām ir salīdzinoši smagi. Viss, kas ir jādara ārpus mācību programmas, rada, ja tā var teikt, papildus raizes gan skolotājam, gan skolēnam. Kā par brīnumu, īpaša pretestība no skolēnu puses nesekoja, tieši otrādāk - noteiktā laikā man uz galda jau atradās neliela kaudzīte ar oriģināliem darbiņiem. Bērni bija pacentušies! Darbi sanāca tiešām radoši un interesanti, man nācās pat lūgt kolēģu palīdzību, lai izvēlētos labākos, jo katrā klašu grupā varēja sūtīt tikai 3 darbiņus. Ir milzīgs gandarījums un lepnums par saviem skolēniem, jo no sešiem aizsūtītajiem darbiem laureātu sarakstā tika iekļauti triju skolēnu darbi.

Jūs teiksiet - kas tad tur, izdomā, uzraksti, aizsūti un gaidi balvu! Laikam, no malas skatoties, tas tiešām ir tik vienkārši. Bet, zinot iesūtīto radošo darbu skaitu, šis skaitlis vien jau liek aizdomāties (konkursam kopumā bija iesūtīti 432 radošie darbi, no tiem – 273 literārie darbi). Arī žūrija bija ļoti nopietna, darbus vērtēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika Kultūras akadēmijas profesors literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, Rīgas Latviešu biedrības krājumu glabātāja Gaida Jablovska un Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Velga Līcīte-Meldere. Iespaidīgi, vai ne?

Tā nu mēs esam tikuši līdz Rīgai un, svinīgi saposušies, ienākam Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Pasākumā uzrunu teica Latviešu valodas aģentūras direktors J. Valdmanis, un tad notika laureātu apbalvošana. Pasākuma gaitā aktieri Karīna Tatarinova un Jānis Kronis lasīja vairāku skolēnu interesantāko darbiņu fragmentus. Man kā skolotājai bija ļoti patīkami, ka Reiņa, Emīla un Riharda radošo darbu fragmenti arī tika nolasīti. Šis pasākums gan man, gan skolēniem sniedza arī izglītojošu informāciju. Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles Aspazijas mājas vadītāja Ā.Vanaga stāstīja interesantus faktus par Aspazijas dzīvi, valodniece L.Balode sniedza savdabīgu informāciju par kurpēm, vīzēm, zābaciņiem latviešu personvārdos un vietvārdos, bet Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbiniece L. Miklaševiča vēstīja par senlatviešu apaviem, savukārt literatūrzinātnieks R. Briedis bija sagatavojis literāru viktorīnu skatītājiem. Noslēgumā bija muzikāls dzejas priekšnesums „Raiņa un Aspazijas bērnu dienas dzeja un dziesmas” teātra studijas „Rampa” un Ziemeļu dzimtas izpildījumā( režisore Ināra Čakste).

Lai gan bijām agri cēlušies un braukuši tālu ceļu, pasākums paskrēja vēja spārniem, mani skolēni ar lielu interesi vēroja visu notiekošo, un, protams, arī es kā skolotāja esmu lepna un gandarīta ar savu skolēnu panākumiem. Emīlam Stivriņam tika pasniegts diploms par 2. vietu, bet Rihardam Misjunam – atzinība 5. -9. klašu grupā, Reinim Maļuhinam – atzinība 10. – 12. klašu grupā.

Kārtējo reizi esmu pārliecinājusies, ka mūsu skolā skolēni aug un veidojas par gudrām, radošām, izcilām personībām, kam latviešu valoda ir vērtība, kas arī nākotnē noteikti cels godā un cieņā gan latviešu valodu, gan mūsu valsti.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Jakovele