Skolas vecāku sapulce

Post date: Mar 3, 2010 10:12:06 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina skolēnu vecākus uz kopsapulci 4. martā plkst. 17.30 skolās aktu zālē.

Sākumā notiks skolēnu izstrādāto projektu un zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas, pēc tam - klašu vecāku sapulces un individuālas tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

19:00 notiks skolas padomes sapulce