Vecāku diena

Post date: Feb 18, 2013 5:55:25 PM

Būsiet mīļi gaidīti Krāslavas Valsts ģimnāzijas vecāku dienā, kas notiks 2013.gada 21.februārī.

Vecāku dienas kārtība:

Plkst.17.30 - skolas vecāku sapulce aktu zālē

Plkst. 18.00 - klases vecāku sapulce

No plkst.18.30 - individuālas tikšanās ar priekšmetu skolotājiem,