Skaties plašāk un seko savai sirdsbalsij!

Post date: Apr 30, 2018 6:28:41 AM

Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences atklāšanā ar savu pieredzi pētniecībā dalījās Guntars Kitenbergs, kas 2004. gadā, būdams 9.klases skolēns, uzsāka pētniecisko darbu un uzrakstīja zinātniski pētnieciskos darbus gan matemātikā, gan fizikā, ar ko saistīja savas turpmākās studijas un pētniecības darbu. Viņš pētniecību uztver kā saldējumu, kur praktiskā darba daļa ir garšas noskaidrošana, lai to varētu salīdzināt jau ar pazīstamām un secināt, kas garšo labāk. Šobrīd G. Kitenbergs ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs un pētnieks Magnētiski mīkstu materiālu laboratorijā.

Uzrunājot skolēnus - zinātniski pētniecisko darbu autorus- gan Izglītības ministrs K. Šadurskis, gan LU rektors I. Muižnieks atzinīgi vērtēja skolēnu, skolotāju un vecāku ieguldījumu pētniecības jomā un izteica cerību, ka viņi būs nākamie LU, RTU un citu Latvijas augstskolu studenti. Atklāšanas pasākuma vadītājs, daloties pieredzē par profesijas izvēli, skolēniem ieteica skatīties plašāk un sekot savai sirdij, savukārt konferencē savu darbu prezentēt - kā pasniedzot dāvanu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 20 jaunieši, veiksmīgi piedaloties Daugavpils reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, ieguva:

  • divus 1. pakāpes diplomus (Reinis Andžāns(12.d), darbs politoloģijā, vad. V. Naļivaiko; Adrija Kivliņa (11.b), darbs tieslietās, vad. L. Andžāne),
  • sešus 2. pakāpes diplomus (Pauls Nartišs(11.c), darbs inženierzinātnēs, vad.S. Nemeņonoka; Samanta Sozvirska (12.c), darbs politoloģijā, Ēriks Silovs (12.d), darbs vēsturē, Maksims Beinarovičs (12.d), Maksims Dobriņins(12.d), darbs ekonomikā, vad. V. Naļivaiko; Karolīna Lukaševiča(12.d), Rihards Misjuns (12.c), darbs fizikā, Sintija Skerškāne(12.c), darbs ķīmijā, vad. H. Misjuns)
  • septiņus 3. pakāpes diplomus (Solvita Markeviča(12.c), Ilze Dubova(12.d), darbs tieslietās, Laura Dzalbe(12.d), Edvīns Gorenko(12.c), darbs inženierzinātnēs, vad.H. Misjuns; Inese Maslova(12.c), darbs literatūrā, Inta Trunoviča(12.c), darbs literatūrā, vad. I. Stikute; Edīte Drobiševska(11.d), Artūrs Dzalbs(11.d), darbs inženierzinātnēs, vad. L. Koževņikova; Daina Osipova(12.d), Agnese Japiņa(12.d), darbs mākslas zinātnē, vad. I. Skerškāne; Dominika Podjava(11.c), Viktorija Neverovska(11.c), darbs matemātikā, vad. A. Juškeviča).

Līdz ar to izcīnīja tiesības prezentēt darbus Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Skolēni savos pētījumos iedziļinājās pašvaldību priekšvēlēšanu kampaņas darbībā un salīdzināja vēlēšanu rezultātus, rakstīja par šobrīd aktuālām problēmām - viltus ziņu atpazīšanu, kriptovalūtu, malkas apkures katlu darbības automatizēšana, signalizācijas izveidošana mājas apstākļos, mediāciju kā civiltiesisko attiecību noregulēšanas instrumentu, Airsofta 6mm plastmasas lodītes ballistiku, izpētīja Rīgas atspoguļojumu A. Deglava romānā “Rīga” , leksēmas “dzīve”, “nāve” un “kaps” E. Veidenbauma dzejā, protams, arī pētījumi mākslā, matemātikā, ķīmijā un vēsturē. Piedalīšanās gan Daugavpils reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, gan Rīgā skolēniem deva jaunu pieredzi, iespēju mācīties pārvarēt bailes uzstāties publikas priekšā, būt pārliecinātākam par savām zināšanām, prasmēm, iepazīties ar citu skolēnu pētījumiem, iegūt jaunus draugus.

Ar cerību, ka skolēniem zinātniski pētnieciskā darba uzrakstīšana un iespēja to prezentēt Rīgā deva ierosmi nākotnes profesijas un augstskolas izvēlē, noslēdzam šī gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, lai nākamgad garšotu aizvien jaunus saldējumus!

Anna Juškeviča - Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece.