SKANI, DZIESMA!

Post date: Nov 28, 2017 1:12:05 PM

Novembris mūsu skolā ir ļoti saspringts mēnesis. Bet ne jau tāpēc, ka pamazām tuvojas semestra beigas, bet gan tāpēc, ka novembris ir pasākumiem bagāts ne tikai mūsu skolā, bet arī Valstī.

Nu jau devīto gadu pēc kārtas skolā norisinās dziesmu festivāls. Iesākumā tas bija jauks pasākums skolas mērogā, kur katra klase uzstājās ar savu dziesmu, veltītu Latvijai. Galvenais konkursa nosacījums – jādzied visiem klases skolēniem. Bet nu jau gadus piecus šo pasākumu dēvējam par festivālu, jo ar savu līdzdalību mūs pagodina ne vien pilsētas un novadu skolu dziedošie kolektīvi, bet arī mūsu sadraudzības pilsētas Lietuvā Visaginas “Verdenes “ ģimnāzijas kolektīvs. Jāsaka vairāk – šis pasākums jau otro gadu pēc kārtas notiek Krāslavas kultūras namā, jo mūsu skolas aktu zālē vairs tam nepietiek vietas ne uz skatuves, ne skatītāju rindās.

Arī šogad 15. novembrī mūsu dziesmu konkursa – festivāla „Ai, Latgale, tu dvēselīte mana!” koncerta daļu ar jaukām un skanīgām dziesmām kuplināja Varavīksnes vidusskolas ansamblis “Skolas kvartāls”(vadītāja R. Andrejeva), pamatskolas vokālie ansambļi “Notiņas” (vadītāja I. Krute) un “Podziņas”(vadītāja V. Geka), kā arī Izvaltas pamatskolas 7.-9.kl. meiteņu ansamblis (vadītāja S. Stivriņa).

Šajā pasākumā debija bija arī mūsu 7. klašu skolēnu vokālajam ansamblītim, ko vada jauna un talantīga skolotāja Alise Ciburevkina, kura šogad ir pārņēmusi arī ģimnāzijas jauktā kora vadību.

Kad ciemiņi un mūsu pašmāju pašdarbības kolektīvi bija beiguši savu uzstāšanos, varēja sākties konkurss. Gaisā virmoja satraukuma dzirkstis. Visi klašu kolektīvi bija gatavojušies godam. Katrs priekšnesums bija ar savu īpašo pieskaņu. Redzējām teatralizētus priekšnesumus, dzirdējām skanīgas dziesmas gan latgaliešu, gan latviešu valodā…

Ir patīkami konstatēt, ka klašu priekšnesumu izpildījuma līmenis aug. Ja pirsmsākumos tie bija kautrīgi mēģinājumi kopīgi nodziedāt kādu dziesmu, tad šobrīd tas ir priekšnesums, kas papildināts gan ar solo dziedāšanu, gan ar dažādu mūzikas instrument spēlēšanu, kā arī skolēni liek lietā savas aktierspējas. Kā rezultātā žūrija, spriežot cītīgi un nopietni, piešķīra pamatskolas grupā:

1. vietu 8. klasei (kl. audz. D. Andžāne);

2. vietu dalīja 7. klase (kl. audz. A. Mateja) un 9. klase (kl. audz. D. Skudra).

Savukārt vidusskolas grupā vietu sadalījums ir šāds:

1. vietu dalīja 12. c klase (kl. audz. L. Andžāne) un 12. d klase (kl. audz. V. Nalivaiko);

2. vietu dalīja 10. c klase (kl. audz. I. Stikute) un 11. c klase (kl. audz. A. Jakovele);

3. vietu dalīja 11. b klase (kl. audz. R. Veštere) un 12. b klase (kl. Audz. I. Balule)

Pasākums ir noslēdzies, pārņem milzīga gandarījuma sajūta pēc krietni paveikta darba. Šāda veida konkursi viennozīmīgi ir klases kolektīvu saliedējoši pasākumi. Arī 10.ab klases skolniece Aļona Pavlovska uzsvēra: “Krāslavas Valsts ģimnāzija ir skola ar skaistu nosaukumu, kuplu skolēnu skaistu, kuriem ir dažādas intereses un nodarbošanās brīvajā laikā. Visi vidusskolas skolēni vai nu dejo, vai dzied, vai spēlē teātri.Tas laikam arī ir svarīgs faktors tam, ka priekšnesumu līmenis ar katru gadu aug. Un šis pasākums veidojas arvien grandiozāks un varenāks.”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

skolotāja A. Jakovele