Seminārs „Domā – Mācies – Dari” Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: Apr 28, 2015 6:01:30 AM

Mēs – ģimene, mēs – skola, mēs – valsts un pašvaldību institūcijas, mēs – sabiedrība. Ar šādu devīzi 24. aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika seminārs „Domā – Mācies – Dari”, kas tika organizēts projekta „Mācāmies

un darām kopā” ietvaros un kura tēma bija vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanu kvalitāti un pilnveidojot prasmes pilsoniskajā līdzdalībā. Pasākumā piedalījās skolotāji no novada izglītības iestādēm – PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Indras vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra, Krāslavas Valsts ģimnāzijas –, kā arī kultūras darbinieki, sabiedrības pārstāvji un skolēnu vecāki. Nodarbības vadīja lektore Ausma Pastore, kas meistarīgi apvienoja teoriju ar praksi, dalījās personīgajā pieredzē un prasmīgi iesaistīja diskusijā ikvienu klātesošo.Kā atzina semināra dalībnieki, izaicinājumi skolas, ģimenes, institūciju un sabiedrības sadarbībai ir bijuši aktuāli vienmēr. Šoreiz jebkura problēma tika analizēta no dažādiem skatu punktiem, izskanot reizēm pat pretrunīgiem viedokļiem. Taču visiem ir zināma atziņa, ka tieši strīdos dzimst patiesība un jebkuras situācijas risinājums rodams, vien runājot vienam ar otru, uzklausot un sadzirdot vienam otru, piekāpjoties un vienojoties. Ne velti lektore piedāvāja situācijas, kad katrs no dalībniekiem varēja iejusties kā skolotāja, tā arī skolēnu vecāka lomā, lai mēģinātu izprast problēmu no dažādiem skatu punktiem un rast piemērotu risinājumu, kas būtu labvēlīgs bērnam. Dalībnieki semināru novērtēja kā ļoti saturīgu un izglītojošu, kas atsauca atmiņā daudzas aizmirstas, bet noderīgas

un allaž aktuālas lietas. Lūk, dažas no atziņām, ko teikuši pasākuma dalībnieki: „Cilvēka dzīvē ir daudz un dažādi notikumi, un vienmēr jārod kāds risinājums, vienošanās. Paldies par jaunām idejām un pieredzi!” „Guvu pārliecību par to, ka darbojos pareizā virzienā un līdzīgas raizes nodarbina arī citu kolēģu prātus. Ļoti patika seminārā valdošā gaisotne un lektores darba stils. Paldies par optimisma un pozitīvisma devu!” „Vērtīgs pasākums. Daudz jaunu teorētisko lietu bija pasniegts ar praktisku ievirzi. Profesionāla lektore. Perfekta pasākuma organizācija.”

Semināra dalībnieku vārdā gribu pateikties lektorei Ausmai Pastorei par augstu profesionalitāti un biedrības „Attīstība” vadītājai Ingai Leikumai par uzaicinājumu līdzdarboties šajā projektā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

metodiķe Ingrīda Grišāne