Projekts „Global Teenager”

Post date: Jun 3, 2014 6:27:22 AM

Maijā noslēdzās starptautiskais interneta sadarbības projekts „Global Teenager”, kurā piedalījās skolēnu grupa no 11.b klases. Kopā ar projekta sadarbības partneriem no Nīderlandes, Rumānijas, Maķedonijas un Kanādas skolēni strādāja pie tēmas „Tūkstošgades attīstības mērķi” (Millennium Development Goals), pētot tādus jautājumus kā izglītība dzīves garumā, skolēnu darbs vasarā, zaļās darbavietas, bērnu mirstība, vides problēmas un citas aktuālas tēmas. Neskatoties uz to, ka darbs projektā prasīja laiku, skolēni ir gandarīti par paveikto, jo paplašināja savas zināšanas par projekta tēmām un uzlaboja lasīšanas un rakstīšanas prasmes angļu valodā. Sadarbojoties un veicot informācijas apmaiņu ar ārzemju vienaudžiem, skolēni arī aizdomājās par lietām, par kurām līdz šīm nebija domājuši. Cerams, ka šī jaunā pieredze būs noderīga turpmākajā dzīvē, jo tā iemācīja atbildīgi, organizēti un radoši strādāt, meklēt, pētīt, apkopot un prezentēt gūto informāciju.