Projekts “Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi”

Post date: Sep 10, 2015 5:32:20 PM

Pēdēj's zibens - vasara prom,

Pirmā rūsa - vasara prom;

Nozied jūra, uzzied sarma,

Vasara zied projām, projām aizzied.

/J.Peters/

Vasara un skola, skola un vasara – šķiet, tik nesavienojami jēdzieni, un tomēr ar laiku saproti, ka tieši vasarā skolēniem un skolotājiem ir vislielākās iespējas radoši izpausties un lietderīgi atpūsties. Tā arī šīs vasaras nogale (17. – 21.augusts) mums, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājiem un Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi” dalībniekiem, bija neaizmirstama. Projektā piedalījās Krāslavas novada un pilsētas 6.- 8.klašu skolēni, kopumā – 25 dalībnieki. Radošās dienas pagāja nemanot, jo katra diena bija notikumiem un piedzīvojumiem bagāta.

Pirmdien, spēlējot dažādas spēles, dalībnieki iepazinās, izstrādāja projekta logo un saukli, apciemoja z/s “Kurmīši”, kur I.Geiba novadīja interesantu nodarbību par zāļu tējām un kopā ar bērniem veidoja svecītes no vaska. Skolā bērni atgriezās ar paštaisītām svecītēm rokās, priecīgi un mazliet noguruši.

Otrdien jau no paša rīta mēs devāmies braucienā uz Cēsīm, lai “ieraudzītu” zilus brīnumus. “Zi(n)oo centrā” kā cirkā staigājām pa virvi, sēžot uz krēsla, cēlām sevi augšā – līdzīgi kā Minhauzens, kas sevi no ūdens izvilka aiz matiem -, tikai kopā darbojoties, uzbūvējām tiltu, pa kuru vēlāk arī visi gājām pāri, izmēģinājām, kā ir braukt ar mašīnu, kad ir dažādas riepas, gājām pa līdzsvara kāpnēm… Visu pat nepārstāstīt! Tur pavadījām ilgu laiku, tad, sātīgi un garšīgi iestiprinājušies vietējā kafejnīcā, devāmies uz Āraišu ezerpili. Arī tas bija neaizmirstams piedzīvojums. Ekskursijas vadītāja ļoti interesanti un atraktīvi stāstīja par seno latviešu dzīvi, tradīcijām un nodarbošanos, un tad ļāva pastaigāt pa seno latviešu dzīvesvietu, ieiet mājiņās un izjust to, kā bija tad, senos laikos, bez televizoriem, datoriem, telefoniem… Trešās dienas pirmā daļa projekta dalībniekiem pagāja, nopietni darbojoties – skolēni daudz uzzināja par Latvijas aizsargājamiem augiem, par ārstniecības augiem. Skolotāji bija sagatavojuši nodarbības, kurās skolēni uzzināja, kādi aizsargājami augi ir tieši mūsu novadā, iztēlojās, kā būtu, ja viņi būtu šie augi, darbojās ar grāmatām, meklējot nepieciešamo informāciju, pētīja Latvijas Sarkanās grāmatas struktūru un plānojumu. Ceturtdiena pagāja mežā. Šeit dalībniekiem bija iespēja izskraidīties, pierādīt, ka viņi ir draudzīgi, saliedēti, izpalīdzīgi. Bija liels prieks par bērniem, jo bija pagājušas vien trīs dienas, bet bērni jau sajuta sevi kā vienotu komandu, tāpēc veikt dažādus uzdevumus viņiem nebija grūti, bet mums, pieaugušajiem, atlika vien priecāties par draudzību, labestību un atbildības sajūtu, kas bija bērnos. Bet…ceturtdiena ar to nebeidzās, jo priekšā bija veselu gadu gaidītākais pasākums – nakšņošana skolā! Vakarā visa skola bija pārvērsta par spēļu telpu – vienā kabinetā spēlēja “Katanu” un “Skrable”, gaitenī skanēja smiekli, jo spēlēja Twisteru, gaiteņa otrā galā – turnīrs galda tenisā, sporta zālē – volejbols, skolas laukumā – badmintons… Visu pat neuzskaitīsi! Līdz ar tumsas iestāšanos – sarunas par kosmosu, zemi, planētām, zvaigznēm, un tad – zvaigžņu vērošana gan izmantojot teleskopu, gan vienkārši lūkojoties naksnīgajās debesīs.

Piektdiena, kā to teica paši dalībnieki, atsteidzās nemanot. Izvērtējums, vēlējumi, solījumi tikties arī nākamgad… Mums, skolotājiem, gandarījums par godam paveikto darbu un pozitīvajām emocijām, ko saņēma bērni. Mīļš PALDIES SIA “Launags” un tās vadītājai V.Kazimirovai par garšīgajām pusdienām un launagiem - tos bērni vienmēr gaidīja ar nepacietību un notiesāja ar lielāko prieku.

PALDIES Aulejas pagastam par sagādāto transportu braucienam uz “Kurmīšiem” un SIA “Miks Bus” par braucienu uz Cēsīm un Āraišiem. Kā teica bērni: ”Mums bija vislabākie šoferi!”.

Visskaļāko PALDIES projekta dalībnieki velta tūrisma pulciņa vadītājam Dz.Patmalniekam par šķēršļu trasīti mežā. Emociju pietiks visam mācību gadam!

Lai arī kā gribētos šo vasaru pavilkt garāku, ir pienācis septembris – jauns mācību cēliens. Krāslavas Valsts ģimnāzijas vārdā novēlu visiem prieku, radošumu, izturību un visam pāri - mīlestību, darbojoties ar skolēniem jaunajā mācību gadā.

KVĢ direktora vietniece I.Stikute