Profesionālās iemaņas

Post date: Dec 15, 2015 8:13:06 AM

Profesionālās iemaņas mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos mēdz ātri novecot, un spēja organizēt darbinieku kvalifikācijas pastāvīgo paaugstināšanu ir viens no svarīgākajiem izglītības iestādes panākumu faktoriem. Apzinoties faktu, ka pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai ir liela nozīme mūsdienu mācību un audzināšanas procesā, Krāslavas Valsts ģimnāzija ir kļuvusi par Krāslavas novada metodisko un izglītības centru.

Šī gada 2. decembrī mūsu ģimnāzijā skolotāji no Aglonas, Dagdas, Ilūkstes un Krāslavas novada (kopā 35 pedagogi) piedalījās Oxford University Press piedāvātajā pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana kursos. Kursa pasniedzēja - Oxford University Press ELT konsultante Dace Miška - prot apvienot teoriju ar reāliem piemēriem un metodiskiem paņēmieniem, kuri iedvesmo skolotājus izmantot jaunās idejas savā ikdienas darbā. Daces nodarbības skolotājiem vienmēr ir bijušas ļoti izzinošas un interesantas. 12 stundu apjoma kurss (A programma) sastāv no 2 daļām; kursa nobeigumā visi dalībnieki saņems apliecinājumu par kvalifikācijas paaugstināšanu.

Bauskas Valsts ģimnāzijā 4.decembrī notika Latvijas Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs, kurā tika apspriesti jautājumi:

· Valsts ģimnāziju loma reģionu izglītības politikā (I.Īvāne, IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā),

· “Edurio”- risinājums kvalitatīvai izglītībai (E.Jenavs, “Edurio” vadītājs un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas pārstāvis).

Notika arī darbošanās grupās, kuru laikā visu valsts ģimnāziju pārstāvji (arī no Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedalījās trīs pārstāvji – direktora vietnieces A.Juškeviča un I.Stikute, kā arī metodiskā darba vadītāja I.Grišāne ) dalījās pieredzē un sprieda par tādiem jautājumiem kā par iespēju un atbalstu talantīgajiem skolēniem, skolēnu individuālo kompetenču attīstības iespējām; par pedagogu inovatīvo darbību, tās veicināšanu ģimnāzijās; par valsts ģimnāziju funkciju īstenošanu sadarbībā ar novadu Izglītības nodaļām (pārvaldēm departamentiem) un par mācību ekskursijām kā ietekmīgām mācību metodēm. Protams, ka ieguvums ir milzīgs!

Un svarīgākais jau ir tas, ka nākamā gada decembrī šāds pasākums – Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs – notiks Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Esam lepni, ka esam tik augsti novērtēti un ka Valsts ģimnāzijas ir izteikušas vēlmi ierasties pie mums.

Ļ.Makareviča, KVĢ angļu valodas skolotāja,

Krāslavas novada angļu valodas MA vadītāja.