Prieks un lepnums par saviem absolventiem.

Post date: Aug 21, 2012 8:56:21 AM

Eksāmenu atmosfēra, kas bija jūtama visās vidusskolās, atmiņā palikusi kā nemierīga pulcēšanās skolā, ienākšana eksāmena telpā, vietu ieņemšana, eksāmenu darba kārtība uz tāfeles, drošāko skolēnu atbildes uz vadītāju retoriskajiem jautājumiem, pulkstenis pie sienas un ...darba lapas. Starpbrīžos – pamatīgs haoss, jo visiem ir vēlme dalīties savās emocijās un pateikt galveno un svarīgāko.

Pēc visiem eksāmeniem - liels prieks, jo šajā brīdī ir vēlme tikt pēc iespējas ātrāk prom no skolas.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 2012. gada absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos līdzi atnesa neizsakāmu prieku un lepnumu: kopējais A, B, C līmeņu skaits visos eksāmenos ir 172 no 223, t. i. 77%! Esam pārliecināti, ka tas ir ļoti labs rādītājs, jo ģimnāzijā dodam iespēju mācīties ikvienam skolēnam, kas izsaka šādu vēlmi.

A, B, C līmeņus latviešu valodas eksāmenā (jāpiebilst, ka šogad eksāmens bija vienāds gan krievu, gan latviešu skolās) ieguva 50 skolēni no 60, t.i. 83,3%, no tiem ir 6 A līmeņi (sk.D. Andžāne); matemātikas eksāmenā A, B, C līmeņus ir ieguvuši 46 skolēni no 60, t.i. 76,7%, no tiem 4 ir A līmeņi ( sk. L. Andžāne); angļu valodas eksāmenā 27 skolēni no 49 ir ieguvuši B un C līmeņus, t.i. 55%; krievu valodas eksāmenā 34 skolēni no 35 ir ieguvuši A, B, C līmeņus, t. i. 97%, no tiem 9 ir A līmeņi ( sk. D. Skudra un sk. Ņ. Petuhova); fizikas eksāmenā 7 skolēni no 8 ir ieguvuši A, B, C līmeņus, t. i. 87,5% , no tiem 1 ir A līmenis ( sk. A. Vagalis); ķīmijas eksāmenā 2 skolēniem no četriem ir C līmenis, bioloģijā – 4 C līmeņi, vēstures eksāmenā - 2 skolēniem ir iegūts A līmenis (sk. V. Naļivaiko).

Esam lepni par skolēniem, kas sasnieguši izcilus rezultātus eksāmenos un ieguvuši vairākus A līmeņus: Iveta Liepiņa - latviešu valodā, matemātikā un fizikā; Viktorija Šidlovska - latviešu valodā un matemātikā; Mairita Metlova - matemātikā un vēsturē; Ilze Andžāne - latviešu valodā un vēsturē. Kā arī esam gandarīti par Valdi Plociņu - A līmenis matemātikā; Elviju Dzalbi, Alisi Danovsku, Rutu Aprupi - A līmenis latviešu valodā; Artjomu Rusecki, Luīzi Vorslovu, Artūru Bondaru- Naruševiču, Denisu Račko, Mariju Medzjutu, Liānu Murāni, Ligitu Verbicku, Gvido Cauni, Jevgeniju Kovaļenko - iegūtie A līmeņi krievu valodā;

Lielais eksāmenu maratons jau sen ir garām. Sākumā likās ilgi un gari, bet nu viss ir pagājis ātri, varbūt pat pārāk ātri. Tikai pēc pāris gadiem parādīsies runas, ka skolas sāk pietrūkt, ka tas tomēr bija skaists laiks. Patīkami tas, ka mācību iestāde spēj sagādāt ne tikai zināšanas, bet arī jaukas atmiņas.

Veiksmi un izdošanos arī turpmāk jums, absolventi! Mēs esam par jums droši!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Ilga Stikute