Pasākums “Mana Latvija”

Post date: Jan 26, 2015 11:55:30 AM

“Saprātīgs ir nevis tas,

kam nejaušs gadījums licis būt saprātīgam,

bet tas, kurš zina, ko nozīmē būt saprātīgam,

pamana saprātīgumu un izbauda to. “

/Fansuā de Larošfuko/

Domāju, ka tieši tāpat šos autora teiktos vārdus var attiecināt arī uz gudrību – saprast, ka būt gudram tas ir sasniegums, kas iegūts, veicot lielu un neatlaidīgu darbu; ka gudrību var baudīt gan pats, gan apkārtējie. Tā kā viss mācību un audzināšanas process mūsu skolā ir virzīts uz šī mērķa īstenošanu, tad arī mums, skolotājiem, rodas arvien jaunas idejas, kā šo procesu padarīt interesantāku, aizraujošāku, noderīgāku visiem.

Otrā semestra pirmais pasākums “Mana Latvija” bija erudīti-intelektuāli radošs. Atzīšos – pamatideju aizņēmāmies no TV raidījuma “Es mīlu Tevi, Latvija!”, bet organizēšana, plānošana, veidošana, jautājumu sastādīšana – tas viss gan pašu ziņā. Viss iesākās vēl pagājušajā gadā, kad tika ievēlēti komandu kapteiņi – skolotājas A.Juškeviča un V.Nalivaiko. Savukārt viņām uzdevums bija savākt sev komandu, ievērojot šādus noteikumus – komandā noteikti jābūt vēl vienam skolotājām, vismaz vienam 12.klases skolēnam, bet vēl divi komandas locekļi – pēc pašu ieskatiem. Rezultātā 22.janvārī bija divas komandas: A.Juškeviča (matemātikas sk.), I.Balule(mājturības un soc.zin.sk.), 11c.klases skolniece I.Jokste un 12.d klases skolnieki K.Miglāns un S.Kižlo; V. Nalivaiko (vēstures un politikas sk.), I.Skerškāne (viz.mākslas sk.), 10.c kl.skolniece L.Japiņa, un 12.c klases skolnieki V.Urkauskis un R.Maļuhins. Konkursi bija visdažādākie - Latvijas kino vēsture; latviešu dziesmas, kas skan gadiem cauri; Latvijas personības; Latvijā pazīstamu cilvēku biogrāfijas; Latvijas ģeogrāfija un kultūra… par savām atbildēm komandām bija jābūt pārliecinātām, jo pretējā gadījumā viņu punkti tika ieskaitīti pretinieku komandas kontā. Arī veiksmei šajā konkursā bija atvēlēta vieta – par pareizu atbildi varēja iegūt punktus, griežot Laimes ratu.

Komandu cīņa bija sīva. Punkti spēles laikā vairākas reizes mainījās par labu kā vieniem, tā otriem. Līdzjutējiem īkšķi visu laiku slēpās dūrēs, bet pēdējā konkursā – iespēja palīdzēt savējiem!

Pusotra stunda pagāja nemanot, un tika nosaukts rezultāts: ar minimālu punktu starpību, tomēr uzvarēja A.Juškevičas komanda! Komandas patiesi priecājās par saviem un konkurentu sasniegumiem, sveica viens otru, saņēma saldās balvas.

Lielu paldies saku savai komandai, kas palīdzēja īstenot ideju: Ļubovai Makarevičai (angļu val.sk.), S.Nemeņonokai (informātikas sk.), A.Savickim (inform.laborants) un V.Nalivaiko (saimn.pārz.). Mīļie, mēs to paveicām!

Un vislabākais novērtējums – jau pēc konkursa nāca klāt skolēni un jautāja, kad būs nākamā tūre un kad var pieteikties komandās!

I.Stikute

KVĢ direktora vietniece audzināšanas jautājumos.