Papilduzņemšana proģimnāzijas 7. klasēs.

Post date: Aug 21, 2012 9:06:16 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu papilduzņemšanu proģimnāzijas 7. klasēs. Nepieciešamos dokumentus - vecāku iesniegums un skolēna liecība par 6. klasi – lūdzam iesniegt skolas kancelejā. Skola nodrošina visus 7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām.

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.