Papilduzņemšana ģimnāzijas 10. klasēs.

Post date: Aug 21, 2012 9:05:06 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu papilduzņemšanu ģimnāzijas 10. klasēs. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā.

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

  • skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;
  • pases vai dzimšanas apliecības kopija;
  • apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu;
  • skolēna medicīniskā karte 026/u;
  • izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām;

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.