Novembra pasākumi ģimnāzijā.

Post date: Nov 30, 2016 11:05:15 AM

Novembris ir Latvijas Valsts svētku mēnesis. Visapkārt – presē, radio, televīzijā, internetā – iedzīvotāji arvien biežāk tiek aicināti godināt savu valsti, tās varoņus un arī pašiem augstāk celt galvu, lepnāk runāt par savu tēvzemi. Neviena nemudināti, arī mūsu ģimnāzijas skolēni novembrī piesprauž pie apģērba sarkanbaltsarkanās lentītes, apliecinot savu piederību valstij, valodai un nācijai.

Tradicionāli novembris ģimnāzijā ir dziesmots mēnesis, kad visi un ikviens cītīgi gatavojas iecienītajam latviešu dziesmu konkursam „Skani, mana dziesma, skani Latvijai!”

Šo pasākumu nu jau droši var dēvēt par novada dziesmu konkursu. Pirms astoņiem gadiem uzdrošinājāmies iesākt šādu tradīciju savā skolā, kad klases pilnā sastāvā gatavo dziesmu, veltītu Latvijai. Ar laiku dziesmām klāt nāca arī literārā daļa – skaisti, patiesi vārdi par savu dzimteni, dzimto novadu, pilsētu, skolu… Un izdevās! Jau pēc diviem gadiem aicinājām novada skolas, un atsaucība bija liela.

Arī šogad savu sniegumu piedāvāja Krāslavas pamatskolas 3.klašu ansamblis “Notiņas” un 7.- 9.klašu ansamblis (vadītāja I.Krute), “Varavīksnes” vidusskolas meiteņu trio “NON STOP” un vidusskolas skolēnu jauktais ansamblis (vadītāja R.Andrejeva), Krāslavas gr. Plāteru v. n. poļu pamatskolas ansamblis “Kropeļki” (vadītāja L.Artemenkova), Indras pamatskolas “6.-7.klašu ansamblis “Liesmiņas” (vadītāja R.Andrukoviča), kā arī mūsu viesi (kaut gan, jāsaka, viņi jau sen ir mūsu labi un sirsnīgi draugi) - Visaginas “Verdenes” ģimnāzijas pārstāvji.

11.novembris ģimnāzijā saistās arī ar radošu darbošanos, veltītu dažādām vērtībām – valsts, patriotisms, tauta, vienotība, ģimene, darbs, attiecības… Šajā dienā, kopīgi darbojoties ar viesiem, radām kopīgus darbus – spēka žogu, skolas puzli, Latvijas vērtību plakātus…

Pirms diviem gadiem Visaginas ģimnāzijas delegācija pirmo reizi kopā ar mums piedalījās lāpu gājienā. Lietuvā šādas tradīcijas nav, tāpēc tas viņiem sagādāja milzīgu prieku un gandarījumu. Un nu jau kuru gadu ”Verdenes” ģimnāzijas skolēni un skolotāji pie mums atbrauc ne tikvien piedalīties tūrisma dienās un sporta sacensībās, bet arī radoši un izglītojoši darboties…Un katru reizi atbraucot lietuvieši mūs patīkami pārsteidz ar saviem priekšnesumiem. Arī šoreiz viņu uzstāšanās tika uzņemta ar ovācijām.

Pēc nopietnas darbošanās visu dienu pulcējāmies skolā, kur jauniešiem bija iespēja arī izdancoties.

Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā viss skolas kolektīvs kopīgi noskatījās filmu par Latvijas simboliem, bet 7.-9.klašu skolēniem jauktās komandās bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē “Vai tu pazīsti Latviju?”

Novembris ir pagājis, un visi esam gandarīti ar paveikto. Bet Latvijai svētki vēl tik sākušies!

KVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Jakovele