Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Post date: Aug 24, 2012 9:07:43 AM

Izdoti saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma

4.panta 16.punktu

1. Noteikumi nosaka 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Mācību gads sākas 2012.gada 3.septembrī.

3. 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2013.gada 31.maijā.

4. 9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads beidzas 2013.gada 14.jūnijā.

5. 12.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads beidzas 2013.gada 21.jūnijā.

7. Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

7.1. rudens brīvdienas – no 2012.gada 29.oktobra līdz 2012.gada 2.novembrim;

7.2. ziemas brīvdienas – no 2012.gada 24.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim;

7.3. pavasara brīvdienas – no 2013.gada 22.marta līdz 2013.gada 28.martam; 7.4. vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam.