NOSLĒDZIES MAZPULKU GADS.

Post date: Nov 28, 2013 10:53:38 AM

Rudens ir mazpulku darbu noslēguma un izvērtēšanas laiks. Vispirms katrā mazpulkā tiek pabeigti un apkopoti projekti, kuri bija uzsākti agrā pavasarī.Labākie projekta autori dodas uz Latgales reģiona mazpulku rudens forumu un tur, prezentējot savu projektu milzīgā konkurencē cīnās par balvām, atzinībām un pateicībām.

Mūsu skolas mazpulcēni ar stāstījumiem par saviem paveiktajiem darbiem pulcējas 11.oktobrī. Visvairāk nopelnu,protams, ir mūsu pieredzes bagātajam mazpulcēnam Jānim Korlānam(12.d klase) Pēc pagājušajā rudenī reģionālajā forumā Krustpilī iegūtās balvas un atzinības,Jānim bija izdevība piedalīties republikas Mazpulka gada nomināciju konkursā,jo viņam jau bija 7 godam paveikti mazpulku projekti.Aprakstījis savas mazpulcēnu aktivitātes pamatīga pieteikumā,Jānis pavasarī devās prezentēt savu veikumu uz Rīgu iespaidīgas žūrijas priekša līdzās citiem labākjiem Latvijas mazpulcēniem. Un lūk,Pēdējā zvana pasākumā Jānim Korlānam tika pasniegta Mazpulku Goda nominācijas balva ar simbolisko sudraba karotīti.Turklāt paralēli Jānis saņēma ieteikumu piedalīties nākamajā konkursā-šoreiz tā ir augstākā iespējamā Mazpulku balva – „Rītdienas sējējs”,kuru piešķir Zemkopības ministrija.Jānis ir veiksmīgi startējis arī šajā konkursā, ko atzina arī prezentatīvā komisija,kura apciemoja Jāni vasarā viņa mājās,lai paši savām acīm pārliecinātos,ko Jānis ir īstenībā paveicis. Jāņa šīs vasaras projekts bija „Siena sagāde z/s „Vanagi””,kur viņš bija patiess atbalsts savā ģimenes bioloģiskajā saimniecībā.Paralēli Jānis šogad ieguva autovadītāja tiesības,viņam tika uzticēts arī godpilnais karognesēja pienākums,viņš dzied arī skolas korī.

Jānis Korlāns "Sējējs 2013" pasākumā, Ziemeļblāzmas pilī.

Līdzās Jānim skolas mazpulks ļoti lepojas arī ar Aivaru Dunski (10.c) Pagājušā gada reģionālajā mazpulku forumā Krustpilī Aivars ieguva galveno balvu un atzinību par savu projektu „Graudaugu audzēšana.” Šogad Aivars izstrādāja brīnišķīgu projektu par linu audzēšanu. Uz prezentāciju viņš bija paņēmis līdzi nevien projekta aprakstu,bet arī paša audzēto linu „pušķi” un izkulto linsēklu paraugu.

Aivars Dunskis prezentē savu projektu "Linu audzēšana".

Tomēr šogad uz Mazpulku rudens forumu,kas notika 18.oktobrī Melnavā, devās četras atraktīvas meitenes no 9.klases – Jana Kitoka, Gunta Maijere, Laura Gutāne un Rita Zuboviča.Viņas darbojās savā pirmajā mazpulcēnu tomātu audzēšanas projektā.Meitenes piedalījās arī Mazpulku tirdziņā,kur piedāvāja pašu izceptos gardumus un skaistos rokdarbus.Bet visinteresantākais šādos lielajos mazpulku pasākumos ir pieredzes apmaiņa,iepazīšanās ar jauniem draugiem un viņu veikumu. Ritai,Janai,Daigai un Samantai jau bija iespēja šopavasar par to pārliecināties Mazpulku sporta spēlēs Zemgalē,kur arī piedalījās mūsu skolas mazpulku komanda.

Gunta Maijere, Jana Kitoka, Rita Zuboviča, Laura Gutāne

skolas projekta prezentācijā.