Nolikums komandu matemātikas olimpiādei un erudītu konkursam matemātikā Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: Oct 12, 2017 6:35:11 AM

2017. gada 23. novembrī.

Mērķis: popularizēt matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanu;

pilnveidot prasmes strādāt komandā, risinot matemātikas olimpiāžu uzdevumus, meklējot atbildes erudītu konkursā.

Norises laiks: 2017. gada 23. novembris, vieta - Krāslavas Valsts ģimnāzija, Krāslavā, Raiņa 25

Iebraukšana un rīta kafija 9:30 – 10:00

Komandu olimpiāde 10:00 – 13:00

Pusdienas 13:00 – 13:30

Erudītu konkurss 13:30 – 15:30

Dalībnieki: Valsts ģimnāziju 10. – 12. klašu skolēni veido katrā klašu grupā komandu 4 – 5 cilvēku sastāvā gan komandu olimpiādei, gan erudītu konkursam.

Erudītu konkursa norise: ir 4 tūres. Komandai mājas darbs - sagatavot komandas nosaukumu, komandas dziesmu un 1-2 min. prezentāciju par sofismu.

Uzdevumus un erudītu konkursa jautājumus gatavo Krāslavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Anna Juškeviča

Labākās komandas saņem diplomus un balvas.

Valsts ģimnāziju komandām pieteikties līdz 2016. gada 13. novembrim A. Juškevičai, e- pasts: annaleice@inbox.lv

P.S. Pusdienām iepriekš pieteikties, pusdienu cena EUR 2,00 (divi eiro 00 centi).