“Nikolaustag “svētki Daugavpils Universitātē

Post date: Dec 16, 2016 6:32:03 PM

Decembris ir tumšākais mēnesis diennakts cikla ziņā, bet ļoti gaišs pateicoties saviem daudzajiem svētkiem.

Daugavpils Universitātes Vācu valodas tālākizglītības centrs dāvāja brīnišķīgu iespēju regiona skolēniem, kuri mācās vācu valodu, iejusties “Nikolaustag”- Svētā Nikolaja dienas svinēšanā pēc vācu tradīcijām.

Mūsu skolas skolēniem dalība šajos svētkos jau ir kļuvusi par jauku tradīciju.

Arī šoreiz 08.12.2016. mēs devāmies uz DU lielo aulu kopā ar deviņu citu skolu pārstāvjiem no Latgales un Lietuvas.

Šoreiz visčaklākie vācu Ziemassvētku dziesmu dziedātāji un dzejoļu lasītāji no mūsu skolas bija 9. un 11. klases skolēni - Rihards Misjuns, Rihards Plociņš, Sintija Skerškāne, Edvīns Gorenko, Armands Rabkevičs, Alise Samsonoviča, Ieva Skerškāne, Oskars Vaivodišs, Raimonds Gorenko, Emīlija Vagale.

Universitāte mūs sagaidīja ar mājīgi klātiem saldumu galdiem, kā arī gardajām balvām, kuras saņēmām pēc uzstāšanās. Koncerts bija izdevies krāsains un sirsnīgs. Viens vakars, kurā iepazinām jaunus Vācu kultūras elementus un pielietojām savas svešvalodu zināšanas.

Esam pateicīgi visiem pasākuma organizatoriem, kā arī skolas administrācijai par transporta un rekvizītu izmaksu kompensēšanu.

R.Veštere

Krāslavas Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja.