Mūsu devītie!

Post date: Jun 25, 2015 6:51:29 AM

12.jūnijā Krāslavas Valsts ģimnāzijas zālē apliecības par pamatskolas izglītības iegūšanu saņēma 17 gudri, zinoši, radoši, aktīvi, dzīvespriecīgi skolēni.

2012. gadā, uzsākot mācības ģimnāzijā, viņi bija mazi, kautrīgi, mazliet nobijušies bērni. Trīs gadu laikā skolēni auga, pilnveidojās, mācījās rūpēties par citiem, just līdzi citiem, saprast citu vēlmes un izpildīt citu lūgumus, un, manuprāt, pats galvenais, viņi izveidojās par personībām, ar kurām Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs noteikti lepojas un leposies arī nākotnē.

Var teikt, ka tā bija unikāla klase gan sastāva ziņā – 6 meitenes un 11 zēni -, gan arī attieksmē pret apkārtējo pasauli. Šī izteikti puiciskā klase spēja sastrādāt daudz un dažādus nedarbus, bet šajās palaidnībās bija arī kas labs – ja viņi darīja blēņas, tad noteikti visi kopā, ja vajadzēja par tām saņemt sodu, tad visi bija gatavi vienādi saņemt sodu, nešķirojot mazāk vai vairāk vainīgos, un arī šāda veida pieredze palīdzēja veidoties saliedētam, draudzīgam kolektīvam. Bet paralēli palaidnībām šīs klases kolektīvs spēja godam nest tālāk ģimnāzijas vārdu, piedaloties dažādās olimpiādēs, konkursos, radošos darbos, pasākumos, jo ar lepnumu var teikt, ka 12 klases skolēni ir guvuši godalgotās vietas dažādās olimpiādēs, konkursos gan skolas līmenī, gan arī novadā un valstī, ka šīs klases fiziķu, ģeogrāfu un vēsturnieku komandas Krāslavas novada konkursos ierindojās pirmajās vietās, ka 12 skolēni aktīvi darbojas deju kolektīvā „Raita” un šovasar dosies uz skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, ka 4 meitenes ir dibinājušas savu nelielo uzņēmumu un mēģina iepazīt biznesa pasauli. Un pats galvenais – 99% turpinās mācības ģimnāzijā.

Es ceru, ka nākotnē skolas kolektīvs ar lepnumu varēs teikt: „Šie bija mūsējie!”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases audzinātāja A. Jakovele