Mazpulku forums Baltinavā.

Post date: Nov 10, 2017 7:08:02 AM

Viens no svarīgākajiem un ilgstošākajiem mazpulcēnu darbiem ir individuālo projektu izstrāde. Projektus izvēlas, saplāno un iesāk realizēt pavasarī, intensīvs darbs notiek vasarā, kad mazpulcēni veic pētījumus, rūpīgi pieraksta novērojumus, rudens sākumā apkopo rezultātus. Labākie mazpulcēnu projekti tiek pieteikti aizstāvēšanai Latgales novada Mazpulku forumā. Šogad Mazpulku forums tika organizēts Baltinavā 14. oktobrī.

No Krāslavas Valsts ģimnāzijas forumā piedalījās Antra Umbraško (10. c klase), aizstāvēja savu projektu “Zemenes” un Olga Kurakina (11. c klase) – projekts “Ārstniecības augi.” Ekspertu komisija atzinīgi novērtēja meiteņu darbus. Antra Umbraško ieguva 1. vietu, Olga Kurakina – 3. vietu. Abas meitenes prezentēja savus darbus vecākajā grupā, kur bija liela konkurence.

Antras Umbraško ģimene saņēma pateicības rakstu un balvu no Latvijas Mazpulku biedrības.

Paldies Antras un Olgas vecākiem par atsaucību, atbalstu.

L. Malahovska, 470. Krāslavas Valsts

ģimnāzijas mazpulka vadītāja.