Mācību seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: Sep 13, 2017 9:08:17 AM

Sasveicinies pats ar sevi,

Tad ej citus mācīt,

Tad ej citus izlabot,

Tad ej citiem dot labdienu.

Bet arī atņemt labdienu

Ir jāprot,

Vispār saņemt ir daudz grūtāk

Nekā dot un dot.

/J. Peters/

Bija iesākts milzīgs un nopietns darbs, kad, tuvojoties 2016./2017.m.g. noslēgumam, pieteicos kursiem „Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Vasarā, gan jūnijā, gan augustā, pavadīju laiku ļoti saturīgos un nopietnos kursos, kur, protams, iesākums likās smags un galamērķis nesasniedzams.

Mums, kursu dalībniekiem no visas Latvijas, ir iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas stundu vērošanā un analīzē. Līdz ar to arī es pati papildinu un noslīpēju iemaņas un prasmes sava mācību procesa pilnveidošanā ikdienā.

Lai es varētu apgūt pilnvērtīgi mācīšanās konsultanta iemaņas, man, protams, ir pašai vispirms pilnībā jānoslīpē savs ikdienas darbs stundās, tāpēc mums tika rīkoti izbraukuma mācību semināri, kur mēs paši, topošie konsultanti, rādām stundas, kā arī vērtējam un analizējam tās.

Tāpēc 11. septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā ierādās topošo konsultantu grupa kopā ar vadītāju Uldi Dzērvi (LU Starpnozaru inovāciju centra vadītājs), lai vērtētu manu un vēl viena skolotāja stundu. Te jāsaka milzīgs paldies manai kolēģei L. Andžānei (matemātikas skolotāja), kura piedāvāja ciemiņiem piedalīties arī savā stundā.

Dienas noslēgumā tika veikta stundu analīze, kur ar lepnumu varu teikt, ka semināra dalībnieki bija apmierināti ar redzēto. Īpaši viņus sajūsmināja gan pats mācību process, gan skolotāju prasme stundas laikā risināt kādas nestandarta situācijas, gan skolēnu atvērtība un labais kontakts ar skolotājiem, kā arī skolēnu pozitīvā attieksme pret mācību procesu. Klātesošie uzsvēra un novērtēja pozitīvo, nepiespiesto gaisotni skolā kopumā, kas ļauj ne vien brīvi justies visiem skolēniem, bet arī radoši izpausties un kopā ar skolotājiem sasniegt izvirzītos mērķus.

Mana darbošanās kursos „Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” vēl turpināsies līdz decembrim, bet pašlaik pārņem gandarījuma sajūta, jo nopietns darba process rit uz priekšu un izvēlētais ceļš ir pareizs.

A. Jakovele, Krāslavas Valsts ģimnāzijas

latviešu valodas un literatūras skolotāja.