Mācību gada sākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: Oct 19, 2015 5:39:05 AM

Rudens lieliem, nopietniem, zemes spēka pielijušiem soļiem lēnām dodas uz Ziemas pusi, iekrāsojot savus soļus raibos kļavlapu toņos. Kā noslēpumains vīraks līdzi aizvijas ābolu smarža. Tas viss liek mazliet apstāties rudens darbu steigā, atvilkt elpu un padomāt – kas ir paveikts, kas ir izdevies un kam vēl jākrāj spēki?

Jaunais mācību gads Krāslavas Valsts ģimnāzijā ir sācies ļoti aktīvi. Neļaujoties ilgām un nopietnām pārdomām, mēs, ģimnāzisti, strauji „raujam” uz priekšu paveicamos un reizēm šķiet - nepaveicamos darbus.

Zinību diena – pirmie rudens akordi ikvienā ģimenē, kurā ir skolēns, students vai skolotājs. Lai kā arī veicas visa mācību gada garumā, bet šos svētkus gaida visi! Arī mūsu skolas pagalmā Zinību dienā pulcējās 168 skolēni un 25 pedagogi. Esam skaita ziņā mazliet pieauguši un noteikti varam lepoties ar mūsu „jauniņajiem”. Mācības 7.klasē uzsāka 17 radoši, aktīvi, zinoši un sportiski skolēni, kā arī 37 jaunpienācēji ir 10. – jās klasēs, kuri kopā ar mūsu bijušajiem 9.- jiem veido divas eksaktās un vienu humanitāro klasi. Kopskaitā viņi ir 51 skolēns. Pieredzes bagātās klašu audzinātājas – Dinu Skudru (pedagogu kvalitātes novērtēšanas 4.pakāpe), Ivetu Baluli (4.pakāpe), Lieni Andžāni (5.pakāpe) un Viktoriju Naļivaiko (5 pakāpe) - sagaida nopietns darbs, saliedējot un darbojoties ar jaunajiem klašu kolektīviem. Lai viņām veicas!

Laika ilgām pārdomām, kā iešūpoties, jauno dzīves posmu uzsākot, nemaz nav, jo viss skolas kolektīvs 3. un 4. septembrī devās divu dienu pārgājienā uz krāšņo Daugavas krastu Slutitšķu sādžas apkaimē. Ģimnāzistiem tika piedāvāti gan nopietni, gan jautri, gan atjautīgi uzdevumi piedzīvojumu trasītē. Te jāsaka milzīgs paldies Krāslavas jaunsargu organizācijas vadītājam Dzintaram Patmalniekam par interesantām idejām, par ekipējumu, par sava brīvā laika ziedošanu mūsu labā. Un vēl kaut kas nebijis! Par to mēs visi bijām sajūsmā – vakariņas un brokastis mums gatavoja „lauku virtuve”, ko sarūpēja LR Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljons, un šeit mēs satikāmies ar Irīnu Nikitinu, mūsu 2009.gada absolventi. Silts, sātīgs, garšīgs ēdiens brīvā dabā – ko vēl vairāk var vēlēties! Septembris Latvijā ienāk ar Dzejas dienu melanholiski romantisko pieskaņu, kas ļauj ne tikai izteikti radošam cilvēkam izpausties un pilnveidoties, bet arī ikvienam interesentam izmēģināt savas spējas. Tā kā šis gads Latvijā ir izsludināts par Aspazijas un Raiņa gadu, arī mūsu skolas dzimtās valodas skolotāji nolēma ko radošu piedāvāt skolēniem. Tā skolā tapa Aspazijas un Raiņa vizualizēto dzejoļu siena. Savukārt diviem skolēniem – Jurģim Viļumam (8.kl.) un Jānim Umbraško (10.d kl.) – bija iespēja piedalīties skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš”, kas notika Raiņa mājā Berķenelē. Te jāsaka liels paldies latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītājai V. Purpišai, kura organizēja šo braucienu. Septembrī (24.-25.) notika nu jau tradicionālais Krāslavas pilsētas un novada skolu treatrāļu saiets, ko organizēja mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Andžāne, vien atšķirība bija tā, ka jaunie aktieri šoreiz darbojās divas dienas. Pasākumu finansiāli atbalstīja Krāslavas novada dome, un, pateicoties tam, SIA “Launags” (vad. V.Kazimirova) nodrošināja bērnus ar garšīgām, siltām un sātīgām pusdienām, launagu, naksniņām un brokastīm. Veselu dienu un vakaru topošie aktieri no Daugavpils Saules skolas praktiski darbojās ar mūsu novada skolēniem un teātra pulciņu vadītājiem. Viņu pašu sacerēto un iestudēto priekšnesumu novērtēja ne vien pasākuma dalībnieki, bet arī ģimnāzisti, kas bija aicināti noskatīties izrādi.

Informatīvs un piedzīvojumiem bagāts mūsu 7.un 8.klašu skolēniem bija 18.septembris, kad diena tika pavadīta Rīgā, apmeklējot muzejus. Skolēniem ļoti patika Rīgas Kuģniecības un kara muzeja apmeklējums, kā arī Eiropā skaistākās ēkas – Mencendorfa nama – apmeklējums.

Etiķetes eksperte un astoņu grāmatu autore Aija Strautmane un Apgāda Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska 28.septembrī ģimnāzistiem, viņu vecākiem un pedagogiem (gan mūsu skolas, gan pilsētas un novada pedagogiem) stāstīja par svarīgāko un būtiskāko attiecīgajās jomās, kā arī atbildēja uz dažādiem jautājumiem.

29.septembrī dzejniekam, mūsu novadniekam un mecenātam Valdim Grantam – Krāslavietim apritētu 95 gadi. Ģimnāzijā notika piemiņas pasākums, kurā piedalījās Arkādijs Petaško (bijušais direktors) un Janīna Gekiša (bijusī skolas muzeja vadītāja), kas tālajā 1989.gadā uzdrošinājās ar dzejnieku nodibināt kontaktus un uzaicināja apciemot dzimto pilsētu un skolu. Pasākuma laikā skanēja dzeja, dziesmas ar dzejnieka vārdiem, kā arī klātesošo uzmanībai tika piedāvāta pasākuma vadītājas (ģimnāzijas muzeja vadītājas) Spulgas Varslavānes izveidotā mācību filma par dzejnieku. Gatavojoties Latgales simtgadei, kā viens no pirmajiem pasākumiem skolā 5.oktobrī notika režisora Normunda Puča filmas “Segvārds Vientulis” izrāde. Pēc filmas, kas ir emocionāls stāsts par nacionālo partizānu organizācijas darbību Latgalē un tās līdera, mūsu novadnieka, Kombuļu katoļu baznīcas priestera Antona Juhņeviča likteni, noskatīšanās režisors atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Un tradicionāli kā katru gadu skolā notika pašpārvaldes diena, veltīta Skolotāju dienai. Vēlreiz pedagogi pārliecinājās, ka mūsu skolas skolēni ir vislabākie, visradošākie, spēj būt atbildīgi un pārsteigt ar savu izdomu. Šoreiz mēs tikām aicināti uz džeza kafejnīcu, kur, baudot kafiju un bērnu gatavotos našķus, klausījāmies mūziku, dziesmas un sirsnīgus pateicības vārdus. A.Jakovele, KVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja