“Latvji”, brauciet jūriņā!

Post date: May 28, 2018 11:25:41 AM

Godinot Latvijas valsts simtgadi, Bibliokuģa „Krišjānis Valdemārs” komanda 17. maijā piestāja Krāslavas Valsts ģimnāzijā, lai tiktos ar skolēniem un pastāstītu par profesijām, kas saistītas ar jūru, jo tā ir viena no mūsu valsts bagātībām, uz ko jau 19.gs. otrajā pusē norādīja jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs, sakot: „Latvji, brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā!”. Projektu “Bibliokuģis Latgalē: 19 tikšanās ar jūru” atbalsta VKKF mērķprogrammā “Latvijai – 100” un Salacgrīvas novada dome.

BIBLIO – Bibliotēka piepildīta ar zināšanām, KUĢIS – kustība šo zināšanu nodošanai tālāk. Šajā braucienā Bibliokuģa komandā ietilpa: Gints Šīmanis –filologs un žurnālists, Vilmārs Štalmeistars – Latvijas Jūras akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālists un Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja.

Bibliokuģis īpaši pievērsies profesijai – jūrnieks. Ne tikai tādēļ, ka vēl aizvien pasaulē trūkst 40 000 jūras virsnieku, ne tādēļ, ka Latvijas jūrnieki ir vieni no augstāk novērtētajiem pasaules reitingā, bet tādēļ, ka jūra ir Latvijas bagātība, ka šajā resursā tiek gaidītas jaunas darba rokas. Bet pats galvenais, kļūstot par jūrnieku, paveras iespēja stiprināt piederības sajūtu Latvijai, pierādīt mīlestību pret savu zemi, dot dzimtenei sava darba augļus naudas izteiksmē, tādejādi stiprinot valsts izaugsmi. Kā ? Vispirms labi, atbildīgi mācoties, daudz lasot. Nospraust mērķi – iestāties jūrskolā, Jūras Akadēmijā, kļūt par jūrnieku. Strādāt par jūrnieku gan dzimtenē, gan tālās zemēs. Pelnīt naudu ģimenei, maksāt nodokļus Latvijai. Un pāri visam – dzīvot Latvijā. Nebraukt prom laimi meklēt ārzemēs.

Bibliokuģa komandai, šķiet, izdevās ieinteresēt jauniešus.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

bibliotekāre Anna Spiridovska.