Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas erudīti tiekas Krāslavā

Post date: Nov 29, 2017 11:11:58 AM

Pitagora filozofijas pamats ir gaužām vienkāršs, viņš cilvēkus iedalīja 3 grupās: tajos, kam svarīga manta, tajos, kam svarīgs gods, un tajos, kam svarīga gudrība. Matemātikas olimpiāde un erudīcijas konkurss ir gudrības kalve.

Krāslavas Valsts ģimnāzija 9. gadu rīko Latvijas Valsts ģimnāziju komandām šo pasākumu - komandu olimpiādi un erudītu konkursu matemātikā. Komandu olimpiāde nozīmē, ka piedāvātos 7 uzdevumus risina visa komanda kopīgi, paši izlemjot, kā sadalīs pienākumus. Uzdevumu komplektā vienmēr ir uzdevums, kuru var risināt, izmantojot kādu matemātisko spēli, kura katrai komandai tiek sagatavota vai nu no kartona izgrieztām figūrām, vai arī kā šoreiz - no saplākšņa izgrieztām figūrām. Spēli izgatavoja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzējs Jānis Kuklis, par ko esam viņam ļoti pateicīgi. Savukārt erudītu konkurss norit 5 kārtās, un jautājumi saistīti ar matemātiķiem – zinātniekiem, kā arī citu eksakto zinātņu pārstāvjiem, par dažādiem zinātnieku izteikumiem, domām, atklājumiem, teorēmām un sakarībām, kas nosauktas zinātnieku vārdos. Erudītu konkursā tiek izmantots arī Laimes rats, jautājumu novērtēšanai ar noteiktu punktu skaitu, kā arī dažādi citi interesanti elementi. Uz šo pasākumu brauc komandas no Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 1. Valts ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Šogad pasākumā piedalījās Daugavpils Valsts ģimnāzija, ko pārstāvēja komandas, Jēkabpils Valsts ģimnāzija ar vienu komandu, Rīgas 2. Valsts ģimnāzija ar 3 komandām, kā arī mūsu skolas viena komanda.

Komandu olimpiādē labākie bija Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda, 2. vietu ieguva Visas Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandas un Rīgas 2. valsts ģimnāzijas divas 10. klašu komandas, 3. vieta Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas 11. klašu komandai un mūsu skolas komandai. Savukārt, erudītu konkursā labākie bija Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. klašu komandai, 2. vieta - mūsu skolas komandai un Rīgas 2. Valsts ģimnāzijas komandām, 3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komandai un Daugavpils 10. un 12. klašu komandām.

Kā atzina skolēni, tad vislielākā interese bija par uzdevumu, kurā varēja izmantot spēli, tāpat patika erudīcijas konkursā piedāvātās iespējas ar Laimes ratu un jautājuma novērtēšanu. Skolēni teica paldies par pusdienām un tējas pauzi, ko sagatavoja skolas pavāre Valentīna Kazimirova.

Balvās visas skolas saņēma ne tikai saldo balvu un diplomu, bet arī pa vienai spēlei.

Viesu komandu skolotājas pateicīgas skolas direktoram Jānim Tukānam par ekskursiju pa Krāslavu.

A.Juškeviča,

KVĢ direktora vietniece mācību jomā,

matemātikas skolotāja