Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurs

Post date: Jan 2, 2018 7:10:14 AM

Oktobrī tika izsludināts Roberta Mūka radošā darba mūžam veltīts Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss. Tā temats bija paša dzejnieka un filozofa lirikas rindas:

“Ik solī, ko speru,

veras debesu vārti tepat,

virs Latvijas zemes.”

Šis konkurss norisinās jau 11 gadus un ir pazīstams visā Latvijā. Noslēguma pasākums notika 15. decembrī Galēnu pamatskolā. Šogad konkursam tika iesūtīti 370 jaunrades darbi no visas Latvijas. Arī mums, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem, bija iespēja rodoši pašizpausties, piedaloties šajā konkursā. Ģimnāziju pārstāvēja Melānija Šuļga, Laura Mežiņa un Daniels Vagalis (7. klase), Paula Peipiņa un Antons Skorodihins (11. klase). Un rezultāti iepriecināja, jo četri no pieciem mūsu skolas skolēniem ieguva atzinību, kā arī katrs dāvanā saņēma grāmatu.

„Brauciens uz Galēnu pamatskolu man atstāja vislabāko iespaidu. Es varēju ar pārējiem dalīties savā radošajā darbā, kā arī iepazīt citu bērnu skatījumu uz pasauli un saprast, cik radoši un pārsteidzoši cilvēki dzīvo mums visapkārt” – iespaidos dalās Laura.

„Biju pārsteigta, ka šajā pasākumā piedalījās tik daudz dalībnieku no visas Latvijas. Mani iepriecināja gan izcīnītā atzinība, gan uzdāvinātā grāmata, gan arī pasākuma noslēgumā dalībniekiem klātais svētku galds. Es labprāt vēlreiz piedalītos tādā pasākumā” – tā domā Melānija.

Vislielāko pateicību mēs sakām latviešu valodas un literatūras skolotājai Ingrīdai Grišānei par rosinājumu piedalīties šajā konkursā. Iespējams, kāds no mums sevī atklāja dzejnieka talantu. Tā bija lieliska pieredze un interesanti pavadīta diena.

Paula Peipiņa,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece