Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 2016-2017 "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei"

Post date: Mar 7, 2017 11:58:31 AM

Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem jau piekto gadu sniedz jauniešiem izaicinājumu pierādīt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, veicot dažādus, ar Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Šogad izaicinājums bija īpaši liels - radīt galda spēles prototipu. Konkurss notika trīs kārtās. Pirmā kārta notika reģionos, otrā kārta-radošā darbnīca Kultūras akadēmijas Zirgu pastā un fināls Rīgā - 24. februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē.

Kultūras kanona konkursu kā vienmēr rīkoja Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas valsts simtgades biroju un Valsts izglītības satura centru. Konkursu atbalstīja Latvijas Nacionālā bibliotēka un SIA „Brain Games Publishing”. Jauniešiem nacās domāt ne tikai par spēles saturu, bet arī radīt spēles prototipus un konceptu, kas būtu mehāniski un ekonomiski veiksmīgs potenciālajā pārdošanas procesā. Radošajā meistarklasē 20. janvārī jauniešiem izstrādāt galda spēles palīdzēja uzņēmuma „Brain Games Publishing” pārstāvji.

Arī šogad Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda Laura Dzalbe, Sintija Skerškāne un Justīns Stivriņš veiksmigi startēja konkursā. Latgales reģionā ieguva 1.vietu un iespēju savu spēles prototipu prezentēt finālā. Uzdevums nebija viegls, jo spēli bija jāsasaista ar Kultūras kanona vērtībam. Mēs izvēlējāmies tautastērpu, jo tas ir mūsu tautas unikāla vērtība, nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa, plašs informācijas nesējs.

Mūsu spēle saucas „Tautērs”. Spēles pamatā ir ņemts tautas tērps, tā daļas. Spēles mērķis ir savākt viena novada tautas tērpa visas daļas. Spēles gaitā katrs dalībnieks griež ratu un izpilda darbību, kas rakstīta. Kā otra galvenā spēles sastāvdaļa ir faktu kartītes. Uz kartītēm ir rakstīti fakti par Latviju, tās dabu, vēsturi un sasniegumiem. Faktus vajag pārvērst par jautājumu un tā sarežģītību izvēlas jautājuma uzdevējs, tā arī ir viena no aizraujošākajām spēles daļām.

Krāslavas Valts ģimnāzija ieguva 1. kārtas diplomu un balvu nominācijā "Radošākais tradīcijas spēles risinājums". Mums ir liels gandarījums par paveikto, jo spēli reāli var izmantot dažādos pasākumos.

Krāslavas Valsts gimnāzijas komanda Laura Dzalbe, Sintija Skerškāne, Justīns Stivriņš.