KRĀSLAVA – VISAGINAS - KRĀSLAVA

Post date: Mar 15, 2017 8:08:48 AM

Diezgan nemīlīgā 10. marta rītā mēs, ģimnāzisti, atkal esam ceļā pie saviem draugiem – lietuviešiem uz Visaginas ģimnāziju. Mūsu draudzība ilgst nu jau 14-o gadu. Varam droši apgalvot – draudzības saites kļūst arvien ciešākas un ciešākas!

Šoreiz devāmies ciemos lietuviešiem nozīmīgā dienā - Lietuvas Republikas neatkarības atjaunošanas 26. gadadienā. Bija patīkami redzēt, ka mūsu draugi ir pārņēmuši mūsu tradīciju - sev tik nozīmīgajā dienā skolā rīkoja patriotisko dziesmu konkursu (tāpat kā mēs to darām Lāčplēša dienas ietvaros).

Lietuviešu ceļš pretī neatkarībai, līdzīgi kā latviešiem, bija smags un pārbaudījumiem pilns. To apzinājās visi, tāpēc arī pasākums bija ļoti svinīgs, aizkustinošs. Skanot lietuviešu himnai, arī mēs, latvieši, stāvējām lepni paceltām galvām un jutāmies vienoti kopā ar lietuviešiem.

Svinīgajā pasākumā Visaginas skolā savā uzrunā mūsu skolas direktors J. Tukāns teica: ”Lietuvieši ir piektā lielākā nācija Latvijā. Ikdienā jūs esat cieši kopā ar mums. Daudzi lietuvieši Latviju par dzīvesvietu izvēlējušies pēc izsūtījuma Sibīrijā, jo Lietuvā atgriezties tiem nebija ļauts. Analogi daudzi latvieši šī paša iemesla dēļ apmetās uz dzīvi Lietuvā. Mūsu tautām un valstīm valstiskums un tā aizstāvēšana ir tas kopīgais pamats, kas ved Lietuvu un Latviju uz uzvaru, uz attīstību un uzplaukumu.”

Ar lielu sajūsmu tika uzņemta arī mūsu sagatavotā koncertprogramma, ko demonstrēja mūsu desmitie. Viņu dejotās tautas dejas „Sudmaliņas”, „Spriguļi”, „Vanags un irbe rotājās”, deju kolāža „Visi ciema suņi rēja” radīja netēlotu sajūsmu mūsu draugos, bet Annas Buiničas skanīgajā balsī uzsāktā dziesma „Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi” savaldzināja ikvienu klātesošo. Savukārt koncertprogrammas noslēgumā mūsu skolēnu nodziedātā dziesma lietuviešu valodā tika uzņemta ar milzīgām emocijām – zāle piecēlās kājās, un visi dziedāja līdzi.

Diena pagāja ļoti ātri, un atkal nevienam negribējās šķirties. Skolēni ar jauniegūtajiem draugiem vēl ilgi sprieda par iespējām tikties atkal. Arī mēs, skolotāji, esam ideju pārpilni mūsu turpmākajai sadarbībai, gan iesaistoties kopējos projektos, gan rīkojot skolēnu un skolotāju kopīgus atpūtas pasākumus.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja A. Jakovele