Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolas vēstures muzeja padomes darbība 2013./2014.m.g.

Post date: Nov 28, 2013 10:17:17 AM

„Pagātne un tagadne ir saistīta ar rītdienu. Šo mezglu veido skolas vēstures muzejs.”

Saistībā ar Latvijas 95.-o gadadienu Republikas Skolu muzeju biedrība 2013.gada sākumā izsludināja izglītības iestāžu muzeju skates.

Skates nolikumā „Skolas muzeju akcenti vēsturei” tika norādīti ļoti nopietni veicami uzdevumi:

 • muzeja dokumentācija,
 • skolēnu aktivitātes,
 • ziņas par muzeju un tā krājuma apjoms,
 • pētnieciskie darbi,
 • skolas tradīcijas,
 • muzeja izaugsmes iespējas.

Tika paredzēts sagatavot reportāžu par muzeja padomes darbību un izveidot skici ekspozīcijai „Skola brīvības cīņās” vai „Latvijas Republikas atjaunošana”.

Mēs izvēlējāmies pirmo tēmu un noformulējām šādi: „Pretestības kustība un cīņa par brīvu Latviju Krāslavas 1.vidusskolā padomju okupācijas laikā (1940.-1948.gados).” Gatavojot reportāžu par muzeja padomes darbu, tika uzrakstītas 25 anotācijas par esošajiem eksponātiem, īpašu uzmanību pievērsām diviem eksponātiem: vecais skolas karogs, par kuru tika sacerēts arī stāsts, un Daugavpils apriņķa 1938.gada skolu albums.

Tika izveidoti jautājumi konkursiem un viktorīnām par skolu, pilsētu un republiku. Apkopoti un piedāvāti skolotājiem materiāli, ko no muzeja krājuma var izmantot mācību procesā.

Strādājot pie izvēlētās tēmas, (skolas līdzdalība brīvības cīņās) parādījām skautu organizācijas pretošanos padomju okupācijai un pēckara vidusskolēnu aktīvu darbību pagrīdes organizācijā „Daugavas sargi”. Tas ir stāsts par jauniešu drošsirdību, patriotismu un viņu traģisko likteni.

Šī gada 23.oktobrī notika muzeja padomes reportāžas prezentācija.

Mūsu skolas muzeja padomes darbu prezentēja 11.b klases skolēni :

 • Sandra Gendele,
 • Dace Marhiļeviča,
 • Artūrs Križanovskis,
 • Marks Žolnerovičš,
 • Sandris Pārpucis.

Skolas muzeju biedrības komisija ar reportāžu bija apmierināta. Konkursa noslēgums notika 9.novembrī Rīgā Kara muzejā, kur pulcējās 8 Latvijas novadu muzeju pārstāvji un pāri par 20 Rīgas skolas. Starp citu, Latvijas Skolu Muzeju asociācijā ir 47 muzeji.

Krāslavas ģimnāzijas skolas vēstures muzeja padomes darbs ir novērtēts ar Pateicības rakstu un atzinību „Par bagātāko muzeja krājumu, par patriotisku un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95.gadadienu.”

Skolas muzeja vadītāja Janīna Gekiša.