Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedalīšanās Konsultatīvās padomes diskusijā Valsts prezidenta kancelejā.

Post date: Nov 21, 2014 11:43:42 AM

„ Jūs esat malači!”, „Jūs tiešām bijāt to pelnījuši!” – tās bija frāzes, ko 20.novembrī saņēmām gan no rīta, nākot uz skolu, gan dienas laikā, atbildot uz telefonzvaniem. Iepriekšējo dienu svētku sajūta turpinājās...

Šī gada 19.novembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Mazākumtautību konsultatīvās padomes pārstāvji aicināja trīs Latgales skolas - Daugavpils Valsts ģimnāziju, Daugavpils 3.vidusskolu un mūs, Krāslavas Valsts ģimnāziju, - uz diskusiju „Latvijas sabiedrības saliedētība no Latgales reģiona raugoties”. Sākumā katrai skolai tika dots laiks prezentācijām. Par svarīgāko Daugavpils Valsts ģimnāzijā stāstīja metodiķe Renāte Malnace, bet direktors Vitālijs Azarevičs kopā ar skolēnu parlamenta prezidenti atklāja būtiskāko Daugavpils 3.vidusskolā (mazākumtautību skola).

Stāstījumu par savu skolu veidojām kopā ar skolēniem, tāpēc arī prezentēt devāmies 7 cilvēku sastāvā – direktors J.Tukāns, direktora vietnieces A.Juškeviča un I. Stikute, kā arī 12.klašu skolēni - I.Smirnova, I.Vorslova, S.Kižlo un K.Miglāns. Sākumā īsi pastāstījām par Krāslavas novadu un Krāslavu, kur gadsimtu gaitā, daudzām tautībām un etniskām grupām savstarpēji ietekmējoties, ir veidojusies vietējā vide; stāstījām par Krāslavas ģērboni, kas atklāj kādu svarīgu patiesību – tikai kopā airējot, var tikt uz priekšu; stāstījām par situāciju savā skolā, kur šogad mācās 168 skolēni, no kuriem 144 pēc tautības ir latvieši, bet ikdienā mājās latviešu valoda kā sarunvaloda ir vien 60 bērniem, bet, neskatoties uz to, CE latviešu valodā rezultāti ir par 12% augstāki nekā vidēji valstī, mums ir augsti rezultāti valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, atkāltajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā valstī, esam piedalījušies arī starptautiskajā filozofijas olimpiādē, un tas šogad mums ļāva Draudzīgā Aicinājuma pilsētu skolu reitingā ierindoties godpilnajā trešajā vietā valstī.

Stāstījām par pasākumiem skolā, kas priecē ne vien mūs pašus, bet kuros piedalīties aicinām arī skolēnu vecākus, kā arī pilsētas un novada skolu pārstāvjus. Tādi pasākumi ir:

· patriotisko dziesmu konkurss, kas nu jau izvērties par īstu dziesmu festivālu (šogad tajā piedalījās 19 kolektīvi!) un kolektīvu vērtēšana notika divās kārtās – ansambļi un klašu kolektīvi;

· zinātnes diena, kad mūsu skolotāj māca un rāda to, par ko viņi interesējas un ar ko viņi nodarbojas savā brīvajā laikā – rotu pagatavošana, lietišķās etiķetes pētīšana, tekstu šifrēšana un neredzamās tintes pagatavošana... un visbiežāk, ka tas nemaz nav saistīts ar macāmo priekšmetu.

· Radošās darbnīcas skolēnu brīvdienās – brīnišķīga iespēja pusaudžiem un jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

· Sporta un Tūrisma dienas, ko nu jau var dēvēt arī par starptautiskiem pasākumiem, jo tajos piedalās arī mūsu partnerskola no Lietuvas - Visaginas “Verdenes” ģimnāzija.

Stāstījām, ka lepojamies ne vien ar saviem skolēniem un skolēnu vecākiem, bet arī ar pedagoģisko sastāvu: ģimnāzijā strādā 28 skolotāji, no kuriem

  • · 6 skolotājiem ir 5.skolotāju profesionālās kvalifikācijas pakāpe,
  • · 10 pedagogiem - 4.skolotāju profesionālās kvalifikācijas pakāpe,
  • · 15 pedagogiem ir maģistra grāds,
  • · 9 pedagogi ir novada mācību priekšmetu MA vadītāji,
  • · 3 pedagogiem ir skolotāja – mentora sertifikāts,
  • · 1 pedagogam ir multiplikatora sertifikāts,
  • · 2 pedagogiem ir tiesības vadīt profesionālās pilnveides kursus, jo ir trīs ar IZM saskaņotas un apstiprinātas programmas,
  • · 1 pedagogs ir apbalvots ar V šķiras Atzinības krustu un ir iecelts par Atzinības krusta kavalieri,
  • · 2 pedagogiem ir piešķirta Ata Kronvalda prēmija,
  • · 4 pedagogi ir saņēmuši Luda Bērziņa prēmiju

Un to visu droši vien ietekmē arī tas, ka 19 skolotāji ir mūsu skolas absolventi!

Pēc skolu prezentācijām uzstājās Konsultatīvās padomes locekļi, dažādu biedrību un korporāciju pārstāvji, kas savās runās dedzīgi apliecināja, ka svarīgākais un būtiskākais ir - Latvijā dzīvojošajiem ukraiņiem, baltkrieviem, lietuviešiem un citu tautību pārstāvjiem zināt latviešu valodu, cienīt un godāt tās valsts kultūru, kurā dzīvojam, un būt aktīviem pilsoņiem. Valsts prezidents savā runā pieminēja, ka viņam esot patikusi mūsu minētā metafora, saistīta ar kopīgo airēšanu kuģī, kā arī uzsvēra dažādo valodu, īpaši vācu valodas, nepieciešamību mūsdienās. A.Bērziņš aicināja apgūt vairākas valodas, lai mēs varam droši un brīvi justies Eiropā.

Pēc diskusijas Valsts prezidents aicināja visas skolas nobildēties, kā arī sarunas ar diskusijas dalībniekiem turpinājās jau brīvākā atmosfērā. Mums nāca klāt vairāki Mazākumtautību konsultatīvās padomes pārstāvji un izteica komplimentus gan par Krāslavu, tās cilvēkiem un viesmīlību, gan par mūsu uzstāšanos.

Šī tikšanās mūsos radīja pozitīvas emocijas, jutāmies novērtēti un esam pateicīgi par mums izrādīto godu piedalīties šāda līmeņa diskusijā.

Sakām lielu paldies Krāslavas novada domei par atbalstu un nodrošināto transportu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas vārdā

direktora vietniece audzināšanas jautājumos Ilga Stikute.