Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina 2010. gada 19. februārī piedalīties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu matemātikā prezentācijā.

Post date: Feb 15, 2010 10:11:34 AM

Mērķis: popularizēt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanu matemātikā

Dienas kārtība

11:30 ierašanās, rīta kafija.

12:00 – 13:30 skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas

13:30 – 14:00 vērtēšana, pieredzes apmaiņa par darbu matemātikā vadīšanu.

14:00 – pusdienas un noslēgums