Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos.

Post date: Aug 15, 2017 9:03:26 AM

Domājot par uzdevumiem jaunajam mācība gadam, analizējam un vērtējam iepriekšējā mācību gada sasniegumus, veiksmes, neveiksmes, rezultātus... Rezultāti atspoguļo gan prasmi izvirzīt mērķus un gribasspēku to realizēšanai, gan ieguldīto darbu, gan attieksmi, kā arī daudzus citus faktorus, kas ietekmē sasniegumus. Skolēniem, protams, pats svarīgākais, 12. klasi beidzot, ir eksāmenu rezultāti, kuri nākotnē ietekmē studiju izvēles iespējas. Arī šogad Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni atbilstoši katrs savām zināšanām un prasmēm ir nokārtojuši eksāmenus un izvēlētās profesijas apguvei veiksmīgi iestājušies Latvijas augstskolās: RTU, LU, DU, RSU, LLU, ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, kā arī citās skolās pārsvarā budžeta grupās, daļa absolventu ir uzsākuši darba gaitas.

Labākie rezultāti CE latviešu valodā (valstī vidēji 50,9%) : Guntai Maijerei - 84% (iestājās LU Sociālo zinātņu fakultātē maksas grupā), Janai Kitokai - 78% (iestājās RSU medicīnas fakultātē budžetā), Jurim Ivbulim- 75% (DU dabaszinātņu un matemātikas fakultātē IT jomā budžetā).

Matemātikā (valstī vidēji 34,9%) : Ritai Zubovičai - 79% (iestājās RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē medicīnas inženierijas programmā budžetā), Janai Lukjanskai - 77% (RTU datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē budžetā), Edgars Kairāns - 75% (RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē finanšu inženierijas programmā maksas grupā).

Angļu valodā (valstī vidēji 59,7%) : Laima Liepiņa - 92% (Iestājās LU Humanitāro zinātņu fakultātē maksas grupā), Edgars Kolodnickis - 91% (uzsācis darba gaitas), Edvards Beinarovičs - 81% (DU dabaszinātņu un matemātikas fakultātē IT jomā budžetā).

Krievu valodā (valstī vidēji 68,6%) : Anna Veličko - 93% (LLU pārtikas tehnoloģiju fakultātē), Benita Daniela Daugerte - 92% (uzsākusi darba gaitas), Juris Ivbulis - 90% .

Lepojamies ar saviem skolēniem, īpaši ar Guntu Maijeri, Laimu Liepiņu un Edgaru Kolodņicki, kas Krāslavas novadā ir uzrādījuši augstākos rezultātus attiecīgajos CE.

Paulu Koelju raksta ”Dzīve atgādina milzīgu velotreku, kurā ikvienam jāseko savam liktenim. Pie starta līnijas mēs visi esam vienā pulkā, smaidīgi, draudzīgi un degsmes pārpilni. Bet, sacīkstei uzņemot gaitu, jautro satraukumu aizstāj patiesi izaicinājumi: nogurums, vienmuļība, šaubas par savām spējām…” Novēlām saviem absolventiem pieņemt izaicinājumus, ko sniedz dzīve, piepildīt mērķus, nekad nepadoties!

Anna Juškeviča,

KVĢ direktora vietniece mācību jautājumos