Krāslavas Valsts ģimnāzija – mana skola.

Post date: Nov 16, 2015 8:42:12 AM

“Krāslavas Valsts ģimnāzija – mana skola!” To ikdienā ar mīlestību un lepnumu, ar pārliecību un pateicību, ar sirsnību un uzticību, kā arī, protams, reizēm ar nogurumu un tajā pašā laikā ar neatlaidību saku un ar savu attieksmi parādu gan skolas saimei – skolēniem, viņu vecākiem, kolēģiem, apkalpojošajam personālam -, gan arī tiem, kas par manu skolu lasa un informāciju gūst dažādos masu medijos.

Piederība skolai jau neveidojas vien no mūsu attieksmes pret skolu, no tā, cik labi mēs tajā jūtamies vai jutāmies. To veido, pirmām kārtām, jau pati skola – labvēlīga vide, atsaucīgi un saprotoši skolotāji, brīnišķīgi skolēni… Arī es esmu beigusi šo skolu, tajā laikā vēl 1.vidusskolu. Domāju, ka –padsmit gadu vecumā galvenais ir, lai nerastos nepatika un bailes pret mācību iestādi, un, ja rodas vēlme iet uz skolu, tad tas arī ir svarīgākais, kas vēlāk, pēc gadiem, rada vēlmi atgriezties. Ja ir bijuši un ir labi draugi, skolotāji, ar kuriem veidojušās labas attiecības, tad rodas piederība.

Skolas organizētajos pasākumos un tāpat, nejauši satiekoties, ar bijušajiem skolēniem, man bieži saka, ka mūsu skolai ir kāda īpaša, mierīga un labsirdīga aura, kas ar gadiem kļūst arvien spēcīgāka un pievelk. Droši vien. Esot skolā katru dienu, šķiet, pie tās jau esmu pieradusi, bet citi no malas to jūt. Absolventu vakaros, skolas jubilejās nāk klāt absolventi un saka: “Ja skolai ko vajag, zvaniet, rakstiet!” Arī tā ir attieksme. Protams, tajā pašā brīdī ne zvanīs, ne prasīs, bet zinu – ja būs reize, kad vajadzēs, tad mums noteikti palīdzēs.

Jūtot šādu atbalstu no apkārtējiem, šogad pieteicāmies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izsludinātajā konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015”. Lai novērtētu pedagogu sociālo drošību, darba organizāciju, personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju un atalgojumu, žūrija viesojās 23 Latvijas izglītības iestādēs. Jāpiebilst, ka no visas Latgales mēs bijām vienīgā izglītības iestāde! Paldies par atbalstu sakām Regīnai Sakovičai, Krāslavas un Dagdas novada izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai, un par uzdrīkstēšanos un drosmi pieteikties konkursam Dainai Andžānei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas arodbiedrības priekšsēdētājai.

30.oktobrī tikām uzaicināti uz svinīgu apbalvošanu, kas notika Rīgas 2.vidusskolā. Saņēmām Atzinības rakstu un daudz pateicības vārdu par mūsu apņemšanos, uzdrīkstēšanos un … īpaši mīļo un patieso auru, kas valda mūsu skolā! Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā sveicu visus Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienā! Novēlu novērtēt ģimeni un cilvēkus sev apkārt, atcerēties par viņiem katru dienu, bet ne tikai svētkos, jo mēs jau esam tie, kas veido mūsu valsti! Novēlu, lai mēs visi, kas dzīvo Latvijā, cienām viens otru un citus, lai mēs esam sirsnīga, saprotoša, cilvēkus un dzīvi mīloša tauta!

Ilga Stikute,

KVĢ direktora vietniece