Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina

Post date: Jan 27, 2011 1:58:51 PM

skolas pedagogus un absolventus

uz tikšanās vakaru

š.g. 5. februārī plkst. 18.00

Būsiet mīļi gaidīti!

Dalības maksa Ls1