Krāslavas Valsts ģimnāzijā 12.klašu skolēni saņem žetongredzenus

Post date: Apr 20, 2015 9:27:18 AM

Aiz loga pavasaris… Līdz brīdim, kad skolās skanēs Pēdējais zvans un abiturienti tā pa īstam sasparosies eksāmenu kārtošanai, atlikušas vien piecas nedēļas. Bet vēl ir laiks pārdomām par paveiktajiem, par nedarītajiem un ieplānotajiem darbiņiem…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēnu un viņu klašu audzinātāju pirkstos mirdz sudraba žetongredzeni, kuros ir iegravēts skolas nosaukums un skaitlis 2015. Tas viss vēl vairāk apstiprina mācību gada noslēguma tuvošanos.

Kā viens no patīkamajiem pirmseksāmenu notikumiem, Žetonu vakars, šī gada 10.aprīlī nu jau 10 reizi tika ieskandināts arī mūsu skolā, kur triju divpadsmito klašu audzēkņi bija ieradušies saņemt tradicionālos simboliskos gredzenus. Priecīgi smaidi ar apjausmām par "lielās dzīves" jau skaidri sajūtamo klātesamību mijās ar mazliet melanholiskām notīm par kaut kā tik ļoti ierastā zaudējumu. Pasākuma programma, kā parasti šādos gadījumos, tika balstīta uz pašu divpadsmito sagatavoto uzstāšanos. No skatuves skanēja dzeja, dziesmas, instrumentu spēle, ar raitu dejas soli un atraktīvu teātra spēli, ar smaidiem un satraukumu sejā ikviens 12.klases skolēns uzrunāja klātesošos – vecākus un skolotājus -, pierādīja, cik daudzpusīgi un radoši viņi ir kļuvuši pa šiem skolas gadiem. Arī pašu skolēnu veidotās filmas bija apliecinājums tam, ko jaunieši ir iemācījušies un sasnieguši. Pa pusei nopietni, pa pusei jokojoties divu stundu laikā tika izdzīvoti “jaukie gadi” ģimnāzijā.

Visemocionālākais brīdis – pateicības vārdi vecākiem, skolai, klašu audzinātājām – Dinai Skudrai, Lienei Andžānei, Ivetai Balulei. Ne vienā vien sirsniņā ietrīsējās uztraukuma stīga, acīs sariesās asaras...

Mūsu mīļie divpadsmitie! Novēlam jums izturību un veiksmi savu mērķu sasniegšanā! Mēs turam īkšķus par jums!

I.Stikute,

KVĢ direktora vietniece