„Kad putni atgriežas...”

Post date: Feb 8, 2018 1:03:18 PM

Ikdienas steidzīgajā skrējienā garām aizjoņo mirkļi – mūžības. Un labi, ka ir brīži, kas lielajā vēstures grāmatā iekrāsojas arvien spožāk un pasaules meldiņā ieskanas drošāk. Tāds brīdis bija arī 3.februārī - Krāslavas Valsts ģimnāzijas 95. jubileja. Tā ikvienam, kas šīs skolas vārdu ierakstījis savā sirdī, bija satikšanās Laimes zemē – bērnībā, jaunībā, savā skolā.

Silti un svētīgi šī diena kuplajai skolas saimei sākās ar dievkalpojumu Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcā, kur draudzes prāvests Eduards Voroņeckis, uzrunājot klātesošos, apsveica skolu šajā nozīmīgajā jubilejā un novēlēja godam sagaidīt skolas simtgadi. Skolotāja Ludmila Koževnikova atceras: „Patīkama gaisotne bija baznīcā - pieaugušie, jaunatne un gados vecāki cilvēki vienoti lūdzās par absolventiem, skolotājiem un skolēniem, pieminēja mūžībā aizgājušus. Neaprakstāmas sajūtas, kas sildīja sirdi un dvēseli”.

Visas dienas garumā skolas telpās ikviens varēja aplūkot vairākas izstādes – „Skolas vēsture fotogrāfijās”, skolēnu un skolotāju rokdarbu izstādi, klašu kolektīvu veidotos plakātus „Mans devums skolas jubilejā”, absolventes Ingas Pudnikas fotoizstādi „Skolotāji, kad nav skolotāji””-, kā arī Atmiņu kokā iekārt simbolisku kastanīti ar savu vārdu, uzvārdu un skolas absolvēšanas gadu.

Skolas aktu zālē skolotāju organizētajā konferencē klausītājiem tika piedāvāti priekšlasījumi gan par skolas vēsturi, gan par ikdienu – mācību un audzināšanas metodēm -, gan par skolēnu sasniegumiem valsts un starptautiskā līmenī, gan par skolēnu lietderīgo laika pavadīšanu, nodarbojoties dažādos pašdarbības un sporta pulciņos, kā arī piedaloties un organizējot dažādus projektus un konkursus.

Pēc konferences ikviens varēja vērot erudītu spēli, kurai bija pieteikušās gan absolventu, gan ģimnāzistu komandas. „Krāslavas Valsts ģimnāzijā erudītu konkursu tradīcija pastāv jau vairāk kā 20 gadus, tāpēc radās ideja par absolventu un skolēnu komandu erudītu turnīru skolas jubilejas dienā. Jautājumu loks bija ļoti plašs – fizika, vēsture, politika, sports, bioloģija, valodas, svešvārdi,” tā par konkursu stāsta sk.Viktorija Nalivaiko, pieminot, ka konkursā vislabāk veicās absolventu komandai, kuras sastāvā bija Vitālijs un Stanislavs Lopatinskis, Ilze Andžāne un Edvards Beinarovičs, bet pavisam nedaudz atpalika cita absolventu komanda- Viktors Andžāns, Reinis Maļuhins, Sergejs Kižlo un Aivars Dunskis.

Paralēli skolas sporta zālē aktīvā dzīvesveida piekritēji baudīja volejbola spēli, kur laukumā arī satikās absolventu komandas.

Cilvēku sejās bija redzama interese pret notiekošo skolā, par vēstures momentiem izstādes kolekcijā, par sportu un zinātni.

Nav noslēpums, ka skolas izaugsmē ļoti daudz devušas pašvaldība, izglītības pārvalde, novada izglītības iestādes, ar kurām ikdienā ir jāsadarbojas, kas sniedz atbalstu un neatsaka palīdzību, kā arī pedagogi, absolventi, vietējie uzņēmēji, kuri ziedojuši savus līdzekļus, lai uzlabotu skolas estētisko noformējumu un materiālo bāzi, atbalstītu skolēnus izglītojošos braucienos. Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns gan TICa telpās svinīgās pieņemšanas laikā, gan kultūras namā svinīgā koncerta laikā, gan jaunās darba nedēļas sākumā visa kolektīva vārdā pateicās katram atbalstītājam. Par piemiņu tika dāvinātas pildspalvas, piezīmju bloknoti, skolēnu apgleznotās krūzītes ar skolas logo.

Svinīgā koncerta laikā kultūras namā , pāršķirstot albuma lapas - mainījās vēsture, mainījās sejas un 95 gadi aizlidoja nepamanot. Vēstures momentus papildināja skanīgas dziesmas un tautas dejas, savukārt balles deju burvība aiznesa sapņu pasaulē un ļāva gremdēties krāsainajos sapņos, kas varbūt tā arī paliks atmiņā kā vairs nesasniedzami, bet ļoti silti skolas gadu mirkļi.

Noslēgumā sagādātā skolas dzimšanas dienas torte, ko pavadīja dziesmas "Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!" sirsnīga dziedāšana zālē, deviņdesmit pieciem gadiem veltītās rozes, kas tika pasniegtas visiem skolotājiem un direktoriem, lika apjaust tā brīža svarīgumu un neatkārtojamību - "Ak, mirkli, apstājies! Tik skaists tu esi!"

Tad nāca jubilejas gadu absolventi, pateicās skolai par visu, ko tā devusi, ko ļāvusi sasniegt dzīvē. Sveicēji vēlēja skolai arvien jaunus panākumus, ideju īstenošanos, ilgu mūžu un tikšanos simtgs gadu jubilejā.

Saviesīgajā daļā absolventi pulcējās savās klasēs un runāja, runāja,runāja..., Vakara gaitā tikšanās ar absolventiem, klasesbiedriem bijušajiem kolēģiem sagādāja tikai priecīgus mirkļus, jo visbiežāk gan no tiem, kas skolu pabeidza pirms trīsdesmit gadiem, gan no tiem, kas skolu absolvēja pagājušajā gadā, skanēja tas, ka zināšanas, ko sniedz skola, ļauj ne vien iestāties izvēlētajā augstskolā, bet arī veiksmīgi turpināt mācības un konkurēt ar studentiem, kas nāk no prestižākajām Rīgas skolām. Skolā izstrādātie un aizstāvētie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi rada drošības sajūtu, prezentējot darbus studentu auditorijas priekšā. Sirsnība un sapratne, kas valda skolā, vērtības, kas tiek ieaudzinātas,ir tās, kas palīdz tikt pāri visām negācijām.

Rīta gaismai austot, ğimnāzija pavadīja savus pēdējos viesus ar pārliecību, ka darbs, kas tiek darīts, ir nozīmīgs, novērtēts un nepieciešams. Tas arī sniedz spēku un pārliecību darboties un sasniegt jaunas virsotnes.

Ilga Stikute, KVĞ direktora vietniece audzināšanas jautājumos